doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR, Psychologický ústav
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 28. 12. 2020
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Slovenská akademie věd)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Univ.-Prof. Dr. Jana Nikitin (Univerzita Vídeň)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Psychologický ústav Adademie věd ČR, v.v.i.
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Češi a jejich sousedé: Primární a sekundární přenos vlivu meziskupinového kontaktu na postoje v pěti zemích střední Evropy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (MU - Fakulta sodiálních studií)
doc. PhDr. Karel Hnilica, Ph.D. (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)
prof. dr hab. Maria Lewicka, Ph.D. (Uniwersytetu Warszawskiego Wydzial Psychologii)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2016 | Hodnocení Přednášky | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (Masarykova universita, Fakulta sociálních studií)
prof. dr. Mgr. Andrea Madarasová Gecková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentální psychologie SAV, Bratislava)
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. (Filozofická fakulta v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 2. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.