Mgr. Ondřej Straka, Ph.D.

odborný asistent – Institut pro psychologický výzkum


kancelář: 2.48
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7243
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ondřej Straka
Pracoviště
 • Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU
Funkce na pracovišti
 • výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 - jednooborové pětileté magisterské studium psychologie, FF UK
Přehled zaměstnání
 • 2013 - dosud: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny; doktorand, výzkumný pracovník
 • 2006 - 2012: Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou; psycholog
Pedagogická činnost
 • Psychologie výchovy a vzdělávání
 • Pedagogická a školní psychologie I.
 • Pedagogická a školní psychologie II.
 • Psychodiagnostické praktikum
 • Praktikum ve speciální pedagogice
 • Profilující praxe (školní psychologie)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (2020-2022)
 • Komplexní skríningový diagnostický systém GIS (2018-2022)
 • Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí (2017 - 2019)
Vybrané publikace
 • JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ a Ondřej STRAKA. Vyvíjíme GIS - Invenio, screeningový online systém pro vyhledávání rozumově nadaných dětí pomocí psychodiagnostických počítačových her. Školní poradenství v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 30-33. ISSN 2336-3436. info
 • STRAKA, Ondřej a Šárka PORTEŠOVÁ. Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2019, roč. 63, č. 5, s. 543-561. ISSN 0009-062X. URL info
 • JABŮREK, Michal, Dana JUHOVÁ a Ondřej STRAKA. Představení systému Game-based Intelligence Screening (GIS). In PhD existence 7. 2017. ISBN 978-80-244-5094-0. URL info
 • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER, Michal JABŮREK a Šárka PORTEŠOVÁ. Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5). In Psychologická diagnostika Brno 2017. 2017. info
 • CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA a Šárka PORTEŠOVÁ. Psychometrická analýza TIM3–5 – Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.–5. třídu. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 77 s. Verze 1.0. ISBN 978-80-210-8827-6. full-text info
 • CÍGLER, Hynek a Ondřej STRAKA. Assessment of giftedness using the Rasch Model: Test for Identifying Gifted Students in Mathematics (TIM). In 15th International ECHA Conference "TALENTS IN MOTION" : Encouraging the Gifted in the context of Migration and Intercultural Exchange. 2016. URL info
 • STRAKA, Ondřej. Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků. Svět nadání. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2016, roč. 5, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-7217. URL info
 • CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK, Šárka PORTEŠOVÁ a Ondřej STRAKA. TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (vývoj, podoba a využití ve školách). In Hana Janoušková. Tvořivost jako součást nadání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016. s. 56-60. ISBN 978-80-86956-97-8. E-verze sborníku info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, David MACEK, Milan RŮŽIČKA, Ondřej STRAKA a Jana URMANOVÁ. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Masarykova univerzita, Brno: Muni Press, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7. info
 • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER a Michal JABŮREK. Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 327-358. ISSN 0031-3815. URL info

14. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.