Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková

odborná pracovnice – Katedra sociologie


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Tereza Menšíková, 6. červen 1994, Prostějov
Pracoviště
 • Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Jaselská 201/18, 602 00 Brno
  Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 218/10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorandka
 • odborná pracovnice KSoc FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020-dosud: doktorský program, Ústav religionistiky FF MU, Brno
 • 2021: Mgr., Katedra sociologie (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií), diplomová práce: "Stárnutí na ulici: Trajektorie starších lidí bez domova ve vztahu k sociálně-zdravotnickým institucím" (CZ)
 • 2020: Mgr., Ústav religionistiky (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), diplomová práce: "Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists" (ENG)
 • 2017: Bc., Ústav religionistiky (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), bakalářská práce: "Motivy k opuštění studia religionistiky se zaměřením na tenzi mezi studiem religionistiky a vlastní náboženskou identitou" (CZ)
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
 • RLB405 Náboženství a násilí (2020)
 • RLMgA004 Power, Authority, Tradition (2020)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-dosud: odborná pracovnice, Katedra sociologie/Ústav populačních studií, FSS MU; "Genderové cesty exkluze v sociálních vztazích ve stáří pohledem životní dráhy (GENPATH)" - TAČR TJ03000002
 • 2020-dosud: odborná pracovnice, Katedra sociologie/Ústav populačních studií, FSS MU; "Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (HUMR)" - TAČR TL02000362
 • 2015-2019: pomocná vědecká síla, Ústav religionistiky FF MU
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 4. 2019 – 30. 4. 2019: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
 • 1. 9. 2017 – 31. 10. 2017: Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Partnerské instituce fakult, IND
 • 3. 4. 2017 – 30. 4. 2017: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
Univerzitní aktivity
 • 2019-dosud: šéfredaktorka časopisu Sacra
 • 2019: hlavní organizátorka projektu MUNI 100 "Ženy na FF MU v minulosti a dnes"
 • 2017-dosud: členka redakční rady časopisu Sacra
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2020: Cena děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci, 2. místo: "Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists" (ENG)
Vybrané publikace
 • MENŠÍKOVÁ, Tereza. Aktivismus pod záštitou dhammy: Buddhismus jako cesta dalitů z útlaku? In A2 – neklid na kulturní frontě. 2020. Indie bojuje. URL info
 • DOSEDĚL, Tomáš, Tereza MENŠÍKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Scaling Down the PGCM Scale to Assess Views on Ageing More Efficiently : Finding a New Alternative. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 24, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249414. article - open access info
 • MENŠÍKOVÁ, Tereza. Fárek, Martin; Jalki, Dunkin; Pathan, Sufiya; Shah, Prakash (eds.). Western Foundations of the Caste System [review]. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 1, s. 91-95. ISSN 1210-3640. info
 • VRZAL, Miroslav a Tereza MENŠÍKOVÁ. Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 13, č. 1, s. 7-23. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU info

16. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.