Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

lektorka – Katedra psychologie


kancelář: 2.44
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6518
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zuzana Masopustová (* 28. 5. 1981); psychologické poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy a problémy v chování http://www.poradenstviprorodice.cz/
Pracoviště
 • Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
  Katedra psychologie
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Přehled zaměstnání
 • září 2012 - dosud: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná asistentka
 • září 2012 - dosud: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná asistentka
 • duben 2012 - březen 2015: Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno - metodička projektu; koordinátorka služeb pro neúplné a doplněné rodiny
 • 2007 – 2011: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná pracovnice
 • 2006 – 2011: Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno - poradenství pro rodiče dětí „s problémy“, vedení podpůrných skupin pro rodiče dětí s autismem
 • 2006 – 2007: Dětská psychiatrická léčebna, Louny - psycholožka
Vědeckovýzkumná činnost
 • DOMOV - Děti, otcové a matky o vývoji http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-domov
Akademické stáže
 • 2017 - měsíční výzkumná stáž na IDC Herzliya, Izrael
Mimouniversitní aktivity
 • 2010 - 2014 - Rada Českomoravské psychologické společnosti
Vybrané publikace
 • HANÁČKOVÁ, Veronika a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Pojetí kontaktního rodičovství v České republice : Tematická analýza. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 1, s. 102 - 117. ISSN 0009-062X. URL info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana, Petra DAŇSOVÁ, Lenka LACINOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína CHABADOVÁ, Renata ŠEBELOVÁ, Tereza CHRUDINOVÁ, Tomotaka UMEMURA, Adéla WOZNICOVÁ, Renata HLAVOVÁ, Markéta MUZIKOVÁ a Pavlína NAVRÁTILOVÁ. Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 123 s. ISBN 978-80-210-9170-2. Čítárna Munispace info
 • DAŇSOVÁ, Petra a Zuzana MASOPUSTOVÁ. Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 4, s. 321-333. ISSN 0009-062X. info
 • DAŇSOVÁ, Petra, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Veronika HANÁČKOVÁ, Kristína KICKOVÁ a Iva KORÁBOVÁ. Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 60, č. 5, s. 468-481. ISSN 0009-062X. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Understanding Eating Behavior in Children with Autism Spectrum Disorders. In doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. Appetite: Regulation, Use of Stimulants and Cultural and Biological Influences. NOVA, 2014, s. 159-176. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Kojenecký pláč. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 154 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-5662-6. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí. Československá psychologie. Praha: Academia, 2009, roč. 53, č. 5, s. 441-454. ISSN 0009-062X. URL info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Jana MAREŠOVÁ. Excesívní pláč kojenců. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 9, č. 6, s. 394-397, 3 s. ISSN 1213-0494. info

15. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.