Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.


kancelář: 4.70
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5448
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. et Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. E-mail: pinkova@fss.muni.cz
Pracoviště
 • Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Od února 2011 Masarykova univerzita CUS PRFKT Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV
 • 2006 – 2011 Masarykova univerzita FSS PL Politologie, doktorský studijní program
 • 2004 - 2007 Masarykova univerzita v Brně FSS N-MS Mezinárodní teritoriální studia, magisterský studijní program
 • 2004 - 2006 Masarykova univerzita FSS N-PL Politologie, magisterský studijní program
 • 2000 – 2004 Masarykova univerzita v Brně FSS B-MS Mezinárodní teritoriální studia (politologie - mezinárodní vztahy a evropská studia), bakalářský studijní program
 • 1995 – 2000 Gymnázium Český Krumlov
Přehled zaměstnání
 • Od 2019: Odborná asistentka, Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2011 – 2019: Odborná pracovnice, Katedra politologie - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2013 – 2018: rodičovská dovolená
 • 2007 – 2013: Výzkumná pracovnice, Institut pro srovnávací politologický výzkum - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • 2005 – 2006: Pomocná vědecká síla pro výzkum v projektu "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR"
Pedagogická činnost
 • Zájmová skupiny a sociální hnutí, Praxe zájmové politiky, Politická korupce, Současná Evropská unie, Political Corruption, Money and Politics
Vědeckovýzkumná činnost
 • politická korupce, klientelismus, lobbování, formulování a prosazování zájmů v politických systémech, politická participace, neziskové organizace a jejich role

25. 2. 2020