doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

docentka – Katedra mediálních studií a žurnalistiky


kancelář: 5.48
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3391
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Funkce na pracovišti
 • docentka
 • garantka bakalářského studijního programu Mediální studia a žurnalistika
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023 – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, habilitační řízení
 • 2010 – Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie, obor sociologie, doktorské studium
 • 2003 – Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, obor mediální studia a žurnalistika, navazující magisterské studium
 • 1999 – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky, obor žurnalistika, bakalářské studium
Přehled zaměstnání
 • od 2023 - Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, docentka
 • 2021-2023 - Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, vedoucí katedry
 • 2017-2020 a od 2023 – Fakulta sociálních věd UK, členka Oborové rady doktorského studijního programu mediální studia
 • 2015–2019 – Fakulta sociálních studií MU, proděkanka pro vnější vztahy
 • 2014–2018 – Fakulta sociálních studií MU, tým Vitovin a IRTIS (http://irtis.fss.muni.cz), výzkumnice
 • 2010-2023 – Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, odborná asistentka
 • od roku 2013 a 2005–2008 – mezinárodní odborný recenzovaný časopis Mediální studia (www.medialnistudia.cz), členka redakční rady
 • 2011–2013 – odborný recezovaný časopis Sociální studia (http://socstudia.fss.muni.cz), členka redakční rady
 • 2005–2008 a 2010–2012 – mezinárodní odborný recenzovaný časopis Mediální studia, šéfredaktorka
 • 2005–2010 – Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, asistentka
 • 2004–2006 a 2010–2011 – Veřejně správní akademie Brno, přednášející v kurzech zaměřených na teorii masové komunikace a žurnalistiku
 • 2003–2005 – Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, lektorka
 • 2002–2005 – odborný a popularizační časopis Revue pro média (http://rpm.fss.muni.cz), členka redakční rady a šéfredaktorka
 • 1994–2005 – novinářka a externí novinářka (reportérka, editorka a šéfredaktorka), lokální média
Pedagogická činnost
 • Žurnalistika (Bc.)
 • Mediální projekt (Mgr.)
 • Lokální a komunitní média (Bc.)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2023-2026 - Emoce v politické žurnalistice, GAČR
 • 2021-2024 - Mediadelcom, H2020
 • 2020-2023 - Newsreel2, Erasmus+ Tempus projekt
 • 2015 – výzkumnice – Projekt 3000 – longitudinální případová studie malé české vesnice, která se zaměřuje na analýzu role tradičních a nových médií v komunikaci, politických a občanských praxích v kontextu lokální komunity (podpořeno z různých zdrojů)
 • 2014–2015 – výzkumnice – VITOVIN projekt – interdisciplinární výzkumný tým, zaměření na lokální média (podpořeno z evropských fondů)
 • 2012 – řešitelka grantu, vydávání odborného časopisu Mediální studia, Ministerstvo kultury ČR
 • 2011 – řešitelka grantu, příspěvek na vydávání časopisu Mediální studia, Nadace Český literární fond
 • 2005 – řešitelka grantu, vydávání odborného časopisu Revue pro média, Ministerstvo kultury ČR
 • 2004 – řešitelka grantu, inovace kurzu Revue pro média a vydávání odborného časopisu Revue pro média, Vzdělávací nadace Jana Husa
 • 2004 – řešitelka grantu, vydávání odborného časopisu Revue pro média, Ministerstvo kultury ČR
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 13. 3. 2023 – 18. 3. 2023: University of Akureyri, Akureyri, ISL
 • 9. 5. 2022 – 13. 5. 2022: University of Wrocław, Wrocław, POL
 • 1. 3. 2020 – 31. 8. 2020: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
  • Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Habilitationsstipendium, Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research (OeAD-GmbH), Universität Wien, Rakousko
 • 13. 5. 2019 – 17. 5. 2019: Deakin University, Melbourne, AUS
 • 30. 4. 2018 – 4. 5. 2018: University of Coimbra, Coimbra, Erasmus+, PRT
 • 16. 10. 2017 – 20. 10. 2017: Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Erasmus+, POL
 • 20. 4. 2016 – 22. 4. 2016: University of Sussex, Brighton, Erasmus+, GBR
 • 19. 10. 2015 – 23. 10. 2015: University of Zagreb, Zagreb, Erasmus+, HRV
 • 1. 6. 2007 – 31. 7. 2007: University of Florida, Gainesville, Fulbrightova stipendium, USA
 • 1. 10. 2003 – 22. 12. 2003: Comenius University, Bratislava, Partnerské instituce fakult, SVK
Univerzitní aktivity
 • Členka vědecké rady MUNI
 • Členka vědecké rady FSS MUNI
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka redakční rady odborného časopisu Mediální studia
 • Členka expertní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky
Vybrané publikace
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. ‘I see myself as Batman : I’m doing it in the name of the local community.’ Addressing the complexity of the relationship between the local, the local audience and local journalists. In Rachel Matthews and Guy Hodgson. Local Journalism: Critical Perspectives on the Provincial Newspaper. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2024, s. 151-166. ISBN 978-1-138-36633-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9780429430343-13. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. We Were Innovators, but We Gave up : The Muted Digital Transition of Local Newspapers. Digital Journalism. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2024, roč. 12, č. 1, s. 83-100. ISSN 2167-0811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/21670811.2023.2180405. article - open access info
 • KOTIŠOVÁ, Johana a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. “I Know Which Devil I Write for” : Two Types of Autonomy Among Czech Journalists Remaining in and Leaving the Prime Minister's Newspapers. The International Journal of Press/Politics. Thousand Oaks: Sage Publications, 2023, roč. 28, č. 1, s. 238-256. ISSN 1940-1612. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/19401612211045229. article - open access info
 • METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Peripheral News Workers’ Autonomy : The Case of a Czech Regional Television Newsroom. Journalism Practice. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-17. ISSN 1751-2786. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17512786.2023.2209059. article - open access info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Johana KOTIŠOVÁ. Crumbled autonomy : Czech journalists leaving the Prime Minister's newspapers. European Journal of Communication. London: SAGE Publications, 2022, roč. 37, č. 5, s. 529-544. ISSN 0267-3231. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/02673231221082242. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Johana KOTIŠOVÁ. “I know which devil I write for”: Two types of autonomy among Czech journalists remaining in and leaving the Prime Minister’s newspapers. In ECREA Journalism 2022: Journalism studies meets practice, Utrecht. 2022. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Retiring Pioneers in Localities: Entrepreneurial Journalism as 30 Years Old Phenomenon. In MeCCSA 2022 Annual Conference: Silenced Voices, Aberdeen. 2022. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Visit Bohemian Venice – the City of Fairy Tales or How to Sell a Small Town? In EAUH Antwerp 2022: Inequality and the City. 2022. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Klára, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Susanne FENGLER, Marcus KREUTLER, Monika LENGAUER, Dominik SPECK, Anna-Carina ZAPPE, Rita GLÓZER, Gyula MAKSA, Gábor POLYÁK, Annamária TORBÓ, Wanessa ANDRADE, Miguel CRESPO, Ana PINTO-MARTINHO, Antonia MATEI, Manuela PREOTEASA, Marian POPOVICI, Mihaela PAUN, Raluca RADU a Emilia SERCAN. Newsreel2 : New Teaching Fields for the Next Generation of Journalists : Research report. Dortmund: Erich Brost Institute for International Journalism, 2021, 154 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17877/DE290R-22455. report - full text info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. The Aftertaste you Cannot Erase. Career Histories, Emotions and Emotional Management in Local Newsrooms. Journalism Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 22, č. 12, s. 1665-1681. ISSN 1461-670X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2021.1927805. article - open access info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. Communication Within a UNESCO Heritage Community. In MeCCSA Brighton 2020. Media Interactions and Environments. 2020. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Peripheral news workers expelled to the periphery : The case of camera reporters. Journalism. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 21, č. 6, s. 838-854. ISSN 1464-8849. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1464884920901971. URL accepted version info
 • METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Closed doors, empty desks : The declining material conditions of the Czech local print newsroom. Journal of Applied Journalism & Media Studies. Bristol: Itellect, 2020, roč. 9, č. 1, s. 21-38. ISSN 2001-0818. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1386/ajms_00009_1. URL URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Local media owners as saviours in the Czech Republic : they save money, not journalism. In Agnes Gulyas, David Baines (eds.). The Routledge Companion to Local Media and Journalism. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020, s. 214-225. Routledge media and cultural studies companions. ISBN 978-0-8153-7536-4. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Technological change as curse or redemption for journalistic labour: A case study of TV news reporters and camera reporters. In Nordic working life conference, Aalborg, Denmark. 2020. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Barbora VACKOVÁ a Terezie LOKŠOVÁ. Jakou chceme Telč a pro koho? Workshop pro členy Komise pro kulturu a cestovní ruch a další zájemce z MěÚ Telč. 2020. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Camera reporter. Peripheral news workers expelled to the periphery: The case of the professional behind the television camera. In Inaugural symposium on Media, Professions and Society. Professional and Peripheral News Workers and the Shifting Importance of Platforms. Volda University College. 2019. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. Online. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018, s. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0. URL pdf info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Should we Consider Local Newspaper Chains Local Media? Development of the Local Press Chain in the Czech Republic. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 11, č. 2, s. 112-128. ISSN 1801-9978. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Voice of the Locality : Local Media and Local Audience. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2017, 319 s. Media. ISBN 978-80-210-8747-7. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Czech Local Press Content: When More is Actually Less. Communication Today. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016, roč. 7, č. 1, s. 104-117. ISSN 1338-130X. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální žurnalistika v roce 2016 - prostor jen pro velké hráče? In konference Česká média v roce 2016. Univerzita Palackého, Olomouc, 2016. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK, Rudolf BURGR a Pavel SEDLÁČEK. Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Hidden in the Background: Local Journalists between Foreign and Local Company Owners. In Dealing with the Local: Media, Proximity and Community. Pre-Conference to ECREA´s sixth European Communication Conference, ECC 2016, Prague, 8 November 2016. 2016. info
 • METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. MY WORKSTATION, MY CASTLE? CHANGING SPACES OF CREATIVE LABOUR. In The 8th Nordic Working Life Conference 2016, Tampere, Finland. 2016. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Smích, pláč a noviny. In Školní časopis roku 2016. 2016. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Lokální média a lokální informace. In Přednáška v rámci workshopu pro lokální novináře, lokální politiky a veřejnost v Tišnově. 2015. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Každý jsme hrdinou svého vlastního příběhu. In Školní časopis roku, krajské kolo Jihomoravského kraje. 2015. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Ode dneška jsem nezávislý novinář. In Školní časopis roku, krajské kolo Jihomoravského kraje. 2015. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Better the devil you don't know: Post-revolutionary journalism and media ownership in the Czech Republic. Medijske Studije. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2015, roč. 6, č. 11, s. 6-18. ISSN 1847-9758. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Media democratization: Media systems twenty five years after the revolutions of 1989. Medijske Studije. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2015, roč. 6, č. 11, s. 2-4. ISSN 1847-9758. URL info
 • METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. The local newsroom as a space for content makers and their audiences: Observations from the United Kingdom and the Czech Republic. In Geomedia 2015. Spaces and mobilities in mediatized worlds, Karlstad, Sweden. 2015. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Medijske Studije, Special Issue: Media Democratization: Media Systems Twenty Five Years After the Revolutions of 1989. 11. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of Political Science of the University of Zagreb, 2015, 123 s. ISSN 1847-9758. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Comparing Czech and Slovak Council Newspapers’ Policy and Regulation Development. Media and Communication. Portugal: Cogitatio, 2015, roč. 3, č. 4, s. 62-75. ISSN 2183-2439. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17645/mac.v3i4.341. URL info
 • METYKOVÁ, Monika, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Daniela VAJBAROVÁ, Johana KOTIŠOVÁ a Alena MACKOVÁ. Workshop Media in the Refugee Crisis: Professional Values, Ethics and Dehumanization? 2015. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. The Global and Transitive in Local Media: Towards a New Theoretical Framework. In Ilona Biernacka-Ligieza. Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems. Lublin, Poland: Marie Curie-Sklodowska University Press, 2015, s. 135-150. Media. ISBN 978-83-7784-701-5. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Are local newspaper chains local media? Observations from the Czech Republic. In konference Local journalism around the world: professional practices, economic foundations, and political implications. 2014. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Czech local press content: When more is actually less. In CEECOM 2014 Conference Wroclaw. 2014. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Přípravné pracovní setkání Kongresu žen 2015, téma Ženy a média. Kongres žen, 2014. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Dát hlas těm, kteří nejsou slyšet. Emancipace tématu lokálního a regionálního tisku v české a slovenské akademické tradici. In Jozef Leikert. Kroky slov. Vydání první. Žilina: Eurokódex, 2013, s. 347-355. ISBN 978-80-8155-024-9. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Dát hlas těm, kteří nejsou slyšet. Emancipace tématu lokálního a regionálního tisku v české a slovenské akademické tradici. In Odborné kolokvium k životu a dílu prof. PhDr. Andreje Tušera. 2013. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Média v kraji jsou i nejsou na okraji. Regionální tisk v procesu lokalizace a delokalizace. Online. In Média v kraji nebo na okraji? Aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby. Sborník 21. konference Člověk a média. Praha: Hnutí Fokolare, 2013, s. 4-13. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Zajištění nezávislosti regionálního novináře. In Konference u příležitosti udělení Regionální novinářské ceny Konrad-Adenauer-Stiftung 2013. 2013. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Co si myslím o novelizaci tiskového zákona. Brno: Halas, o. s., 2013, s. 20. ročník 22, číslo 2. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 340 s. ISBN 978-80-210-6478-2. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. členka redakční rady. Mediální studia, 2013 - 2016. ISSN 1801-9978. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměna tradiční žurnalistiky a online žurnalistika. In Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 9-33. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Média v kraji jsou i nejsou na okraji aneb Regionální média v procesu delokalizace a lokalizace. In konference Média v kraji nebo na okraji aneb Jak mohou regionální média ovlivnit volby. 2012. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Nové trendy v médiích: nástroje online žurnalistiky. Workshop pro nevládní organizaci NaZemi. 2012. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Psaní pro web a multimédia. Workshop pro projekt jmskoly.cz. 2012. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměny českého lokálního a regionálního tisku. In Pavla Zelená; Vladimír P. Polách. Mediální teorie a praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 205-218. ISBN 978-80-244-3271-7. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Novinářská práce v tištěných médiích. Workshop pro nevládní organizaci NaZemi. 2011. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Proměny českého lokálního a regionálního tisku. In kurz Mediální teorie a praxe. 2010. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Univerzitní vzdělávání novinářů v České republice a na Slovensku. 2010. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média: Jak na rešerše v době omezených finančních prostředků? In diskuse v rámci vyhlášení ceny Regionální novinářské ceny, Havlíčkův Brod. 2010. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Structural transformation of the Czech local and regional press after 1989: Is local press still local? In Media in Crisis, Crisis in Media, III. Slovak - Czech - Polish - Hungarian - Austrian Communication Forum and II. Media Trends Conference. 2010. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Specifika psaní pro web. Workshop pro projekt jmskoly.cz. 2010. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. šéfredaktorka. Mediální studia, 2010 - 2012. ISSN 1801-9978. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka a Monika METYKOVÁ. Challenges of Media Concentration: The Case of Regional Press Ownership in the Czech Republic. In Media in the Enlarged Europe. Politics, Policy and Industry. 1. vyd. Bristol, Chicago: Intellect, 2009, s. 168-176, 8 s. 1. ISBN 978-1-84150-998-3. info
 • METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in Eastern Europe: The cases of the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Journalism. SAGE Publications, 2009, roč. 5, č. 10, s. 719-736. ISSN 1464-8849. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Development of Czech Local and Regional Press: Impact of Foreign Owners on Local and Regional Press Market in the Czech Republic. In Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 185–196. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3054. ISBN 978-83-229-2937-7. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Daří se u nás přeshraniční regionální žurnalistice? 14. dubna 2008, ročník XIX. Brno: Centrum pro média a demokracii, o. s., 2008, 1 s. Literární noviny. ISSN 1210-0021. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Lokální redakce a místní radnice. In kurz Lokální média nově, Hermés o. s., Praha. 2008. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českých lokálních a regionálních médií. In Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 62-71. Řada Média, kultura a komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 130 s. Média, kultura a komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. The Future of Local and Regional Press in the Czech Republic: Does Monopoly Owner Establish Development Trends? In Future of Newspapers. International conference. Cardiff University. Cardiff, United Kingdom. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Development of Czech Local and Regional Press: Impact of Foreign Owners on Local and Regional Press Market in the Czech Republic. In Comparing Media Systems: West meets East. International Conference. University of Wroclaw, Wroclaw, Kliczków Castle, Poland. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Koncentrace vlastnictví českého lokálního a regionálního tisku: příčiny a důsledky. In o Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Mezinárodní konference. FMK Universita Cyrila a Metoda v Trnave. Smolenice, Slovenská republika. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Report on News Cultures in the Czech Republic. eMEDIATE project, WP3 National report. Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the War on Terror. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Report on News Cultures in Slovakia. eMEDIATE project, WP3 National report. Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the War on Terror. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Koncentrace vlastnictví českého lokálního a regionálního tisku: příčiny a důsledky. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 12. a 13. apríla 2007. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2007, s. 276-281. ISBN 978-80-8105-004-6. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Teorie médií (semestrová výuka kurzu). In semestrová výuka kurzu Teorie médií na Institut fuer Slawische Sprachen Wirtschaftsuniversitaet Wien. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regional media and municipal election. In Internationales Seminar für Nachwuchsjournalisten aus Deutschland, Polen und Tschechien, Kreisau, Polsko. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média. In v rámci semináře Rozpravy o Českých médiích, které pořádala organizace Česká média v budově Ministerstva kultury ČR, sestřih tohoto semináře vysílal Český rozhlas 6 v pořadu Média v postmoderním světě. 2007. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální aspekty Lidových novin. In Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek. Sborník odborné novinářské konference. Brno: MU Brno, 2006, s. 128-149. ISBN 80-210-3995-7. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regional press ownership and its impact on information plurality: The Case of the Czech Republic. In Media in the Enlarged Europe: An International Conference on Policy, Industry, Aesthetics & Creativity. University of Bedfordshire, Luton, GB. 2006. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Vybrané aspekty strukturální transformace českých lokálních a regionálních médií. In konference Regionální média v evropském kontextu, MU Brno. 2006. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). 1. vyd. Kopřivnice: Kulturní dům Kopřivnice, 2006. info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Rozhovory "sebe se sebou samotnou" aneb Jak se stát (lepším) novinářem. Revue pro média. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2005, V, č. 11, s. 46-48. ISSN 1214-7494. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Pracovní sešit, který nabízí víc, než slibuje titul. Revue pro média. Brno: HOST, 2005, roč. 5, 12-13, s. 53. ISSN 1214-7494. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální aspekty Lidových novin. In konference Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek, Brno. 2005. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Česká politická reprezentace a Česká televize: hledání rovnovážného vztahu. In konference Svobodná společnost a mediální etika na prahu 21. století, pořádaná Občanským institutem, Jihlava. 2005. info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. šéfredaktorka a členka redakční rady. Mediální studia, 2005 - 2008. ISSN 1801-9978. URL info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Česká televize a veřejná služba. Revue pro média 07. Brna: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, IV/2004, č. 7, s. 9-12. ISSN 1211-9938. URL info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Konec českého tisku? Současná situace lokálních a regionálních novin v České republice. Otázky žurnalistiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004, XLVII, 1-2, s. 60-66. ISSN 0322-7049. info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Recenze. B. Čelovský: Konec českého tisku? Konec českého tisku. Host- Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, XIX/2003, č. 6, s. 28-29. ISSN 1211-9938. URL info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Nostalgická recenze. J. Jelínek: Odstraňte kolek novinářský! Uvolněte tisk! Host- Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, XIX/2003, č. 6, s. 33-34. ISSN 1211-9938. URL info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Současný český tisk v rámci kurzu Evropská a americká žurnalistika. In přednáška, Katedra žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislavě, v rámci studijního pobytu. 2003. info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka a Barbora VACKOVÁ. CNN - globální médium, nebo výnosné podnikání? Host- Revue pro média 04. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 25-27. ISSN 1211-9938. URL info
 • CÍSAŘOVÁ, Lenka. Recenze. M. Ehl: Globalizace pro a proti. Host- Revue pro média 04. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, XVIII/2002, č. 10, s. 28-29. ISSN 1211-9938. URL info

12. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.