Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6357
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 - 2017 doktorské studium, Sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno. 2001 - 2005 magisterské studium, Veřejná politika a lidské zdroje, FSS MU Brno. 1990 - 1994 bakalářské studium, Sociologie, FF MU Brno.
Přehled zaměstnání
 • 1.2.2017 - trvá, Odborný asistent, FSS MU Brno. 1.4.2012 - 31.1.2017, Asistent, FSS MU Brno. 1.10.2012 - 31.3.2012, Genderový specialista, Česká pošta, s.p., Praha 1.4.2010 - 31.3.2012, Výzkumný pracovník, FSS MU Brno.
Pedagogická činnost
 • Evaluace, Teorie organizace, Zaměstnanost a politika pracovního trhu, Sociální politika, Odborné stáže ve veřejné politice. Zaměstnanecké vztahy, Implmentace veřejných politik (nové kurzy).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměstnanecké vztahy, Trh práce, Průmysl 4.0, Evaluace.
Akademické stáže
 • Švédsko, Úřad práce Falun, stáž v projektu Aktivní matching, 3.2.2013 - 10.2.2013. Skotsko, University of Edinburgh, School of Social Sciences, stáž v projektu SOVA 19.9.2013 - 26.2.2013. Slovensko, Košická univerzita P. J. Šafárika, Konference Lidský kapitál v projektu Aktivní Matching, 15.10.2014 - 17.10.2014. Norsko, Oslo, HiOA NOVA, mítink se zahraničním partnerem projektu INNCARE, 2.12.2014 - 4.12.2014 Švýcarsko, Univerzita Lausanne, workshop Factorial Surveys in Labour Market Research, 20.5.2015 - 22.5.2015. Španělsko, Faber Institut, Semináře na téma Politiky diverzity, 22.10.2019 - 31.10.2019.
Vybrané publikace
 • HORŇÁČEK, Josef. Labor Relations in SMEs: Beyond Trade Unions. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 20-32. ISSN 1801-7118. celé číslo - open access info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Východiska strategického HRM a pracovní vztahy. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 84-100. ISSN 1801-7118. časopis č.4/2017 info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. COLLECTIVE BARGAINING AND ITS IMPORTANCE ON SKILLS’ FORMATION IN THE METAL SECTOR COMPARED TO THE SERVICE SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC. In Changing Labour Markets: Chalenges for Welfare and Labour Market Policy. 2016. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Imrich VAŠEČKA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016, 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • HORŇÁČEK, Josef. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ A LIDSKÝ KAPITÁL U NOVĚ PŘIJÍMANÝCH PRACOVNÍKŮ S NIŽŠÍ A STŘEDNÍ KVALIFIKACÍ. In Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková. Ľudský kapitál a spoločnosť 2014. Košice: Univerzita P.J.Šafárika, 2014, s. 113 - 120. ISBN 978-80-8152-210-9. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef a Iveta ZELENKOVÁ. Employers’ Requirements on Labour Force in the South Moravian Region. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 63 - 79. ISSN 1804-171X. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Kolektivní smlouvy a jejich význam v sektoru průmyslu v České republice. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, roč. 2013, č. 3, s. 147-163. ISSN 1801-7118. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Formulace problémů a definování cílů v komunitním plánování sociálních služeb. 2013. info
 • JANSKÁ, Vlasta a Josef HORŇÁČEK. Sociální konstrukce zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2012, roč. 1/2012, č. 1, s. 14-20. ISSN 1802-5854. info
 • HORŇÁČEK, Josef. Česká republika a evropská dimenze průmyslových vztahů. In Magnanimitas. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRODOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011, s. 223 - 232. ISBN 978-80-904877-7-2. info

25. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.