Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra politologie


kancelář: 4.62
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3228
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Otto Eibl, narozený 23. 9. 1981 v Českých Budějovicích.
Pracoviště
 • Katedra politologie
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
 • Mezinárodní politologický ústav
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • akademický výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D., politologie, disertační práce "Issues v české politice"
 • 2006: Mgr., politologie, magisterská diplomová práce "Pragmatický obrat v politické komunikaci: Od cleavages k issues?"
 • 2004: Bc., politologie, mediální a komunikační studia, bakalářská práce "Role ODA v procesu rozpadu československé federace"
Přehled zaměstnání
 • od 2009: Katedra politologie FSS MU
 • od 2012: Mezinárodní politologický ústav (MPÚ)
 • 2005-2011: Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO)
Pedagogická činnost
 • Aktuálně vyučované či spoluvyučované předměty na FSS MU:
 • Branding of Extremist and Terrorist Organizations
 • Branding v politice
 • Campaigns in Central and Eastern Europe
 • Krizová komunikace a krizový management v politice
 • Politická reklama
 • Politický marketing a marketingové průzkumy
 • Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století
 • Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
 • Simulace volebních kampaní
 • Úvod do politologie
 • Základy politického marketingu
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2010 - (spolu)koordinace výzkumu kampaně do PSP ČR
 • 2013-2015 - MUNI/M/0045/2013 Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (člen týmu)
 • 2013-2015 - GA13-20548S Experimentální výzkum volebního chování a rozhodování ve vysoce personalizovaných volbách (člen týmu)
 • 2019-2020 - NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej): „MAD: Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, Great Britain, Ukraine, Albania and the Czech Republic”. (člen týmu).
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 12. 2018 - 5. 12. 2018: Pazmany Peter Catholic University, Budapest, HUN
 • 3. 4. 2017 – 7. 4. 2017: University of Zagreb, Zagreb, HRV
Univerzitní aktivity
 • Od roku 2011 člen AS FSS; od 2015 místopředseda AS FSS; od 2017 předseda.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 - cena rektora Masarykovy university pro nejlepší studenty doktorského studia
Vybrané publikace
 • BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela, Otto EIBL a Magdalena EL GHAMARI. Securitising the future : Dystopian migration discourses in Poland and the Czech Republic. FUTURES. Oxford: Elsevier, 2022, roč. 141, August, s. 1-11. ISSN 0016-3287. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2022.102972. article - open access info
 • EIBL, Otto a Miloš GREGOR. The Czech Republic : Self-proclaimed Role Models. In Darren Lilleker, Ioana A. Coman, Miloš Gregor and Edoardo Novelli. Political Communication and COVID-19 : Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021, s. 259-268. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003120254-25. web nakladatelství URL info
 • EIBL, Otto. A divided nation – a consequence of exaggerated marketing? The case of the Czech Republic. In Jennifer Lees-Marshment, Brian Conley, Edward Elder, Robin Pettitt, Vincent Raynauld and André Turcotte. Political marketing : Principles and applications. 3rd edition. London: Routledge, 2019, s. 46-48. ISBN 978-0-8153-5322-5. Publisher's website info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Vít HLOUŠEK, Marju LAURISTIN, Sten HANSSON, Ieva BĒRZIŅA, Ingrida UNIKAITĖ-JAKUNTAVIČIENĖ, Lubomír KOPEČEK, Balazs KISS, Gabriella SZABO, Wojciech CWALINA, Milena DRZEWIECKA, Jozef ZAGRAPAN, Věra STOJAROVÁ, Afrim KRASNIQI, Adnan HUSKIĆ, Ivanka MAVRODIEVA, Marijana GRBEŠA, Berto ŠALAJ, Mirjana MALESKA, Adriana ȘTEFĂNEL, Silvia BRANEA, Ruxandra BOICU, Alenka KRAŠOVEC, Tomaž DEŽELAN, Siniša ATLAGIĆ, Dušan VUČIĆEVIĆ, Jan HOLZER, Igor MUNTEANU, Larisa DOROSHENKO a John ISHIYAMA. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, 2019, 426 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-27693-5. URL info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Election Results, Candidate Lists and the Framing of Campaigns. In Boicu, Ruxandra; Branea, Silvia and Stefanel, Adriana. Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis : Perspectives from Central and South-Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 2017, s. 255 - 267. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-1-137-58590-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-58591-2_18. web nakladatele info
 • ŠPALEK, Jiří, Otto EIBL, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Miloš FIŠAR. Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In Špalková, D., Matějová, L. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 102-110. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2016, s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4. info
 • ŠPALEK, Jiří, Otto EIBL, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Miloš FIŠAR. Do Negative News Create Tax Evaders? Evidence from the Tax Compliance Experiment. In 13th PEARL Workshop – Public Economics at Regional and Local Level. 2016. info
 • LINEK, Lukáš, Roman CHYTILEK a Otto EIBL. Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 5, s. 647-677. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.5.275. URL info
 • EIBL, Otto. Cesta k (experimentálnímu) výzkumu efektů osobnostní stránky politiky pod jednou konceptuální střechou - metodologická poznámka k výzkumu personalizace. Evropská volební studia. 2016, roč. 11, č. 1, s. 34-43. ISSN 1801-6545. URL info
 • ŠPALEK, Jiří a Otto EIBL. Impact of Negative News on Tax Compliance. In ESA World Meeting Jerusalem. 2016. URL info
 • CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X. URL info
 • EIBL, Otto, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Pamäť a voľba vo vysoko personalizovaných voľbách: Prípadová štúdia k prvej priamej voľbe prezidenta v Českej republike. Sociológia. 2014, roč. 46, č. 4, s. 373-392. ISSN 0049-1225. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014, 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Senátní volby: Typologie obvodů z pohledu úspěšnosti a reálné soutěže kandidátů. In Stanislav Balík a kol. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 59-84. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-304-2. info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Senatorial elections: The majority model in the Czech Republic. Representation. London: Routledge - Taylor and Francis group, 2013, Vol. 49, N. 2, s. 169 - 187. ISSN 1749-4001. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X. info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis. 2013, roč. 20, č. 4, s. 392-418. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • EIBL, Otto a Jozef JANOVSKÝ. Marketing politických kampaní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 140 s. ISBN 978-80-210-5821-7. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • PINK, Michal, Otto EIBL, Vlastimil HAVLÍK, Tibor MADLEŇÁK, Peter SPÁČ a Petr VODA. Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: CDK, 2012, 261 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-287-8. info
 • CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61-88. ISSN 0038-0288. info
 • HUDÁČKOVÁ, Silvia a Otto EIBL. Slovenské referendum 2010: stručný komentár k výsledkom hlasovania. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2011, roč. 13, č. 1, s. 47-64. ISSN 1212-7817. info
 • ŽIŽLAVSKÝ, Michal a Otto EIBL. Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 3, s. 67-98. ISSN 1214-813X. info
 • EIBL, Otto. Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008. Brno: CDK, 2011, 216 s. ISPO FSS MU, č. 16. ISBN 978-80-7325-262-5. info
 • EIBL, Otto. Volební programy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 69-96. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info
 • EIBL, Otto. Kulturní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 288-322, 34 s. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • EIBL, Otto a Barbora PETROVÁ. Political TV Debates in the Czech Republic - from Bread Snacks to Sound Bites. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2010, roč. 5, č. 1, s. 17-30. ISSN 1802-4289. info
 • EIBL, Otto, Vlastimil HAVLÍK, Jakub KYLOUŠEK a Michal PINK. Krajské volby 2008. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 175 s. ISPO č. 10. ISBN 978-80-7325-187-1. info
 • MATUŠKOVÁ, Anna, Otto EIBL a Alexander BRAUN. The Czech case: a marketing-oriented party on the rise? In Global Political Marketing. Oxon, New York: Routledge, 2009, s. 157-174, 19 s. ISBN 0-415-42722-3. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009, 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • EIBL, Otto a Anna MATUŠKOVÁ. Introduction of the Election Cycle Model: The Case of the Czech Republic 2006-2007. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2007, roč. 9, 2-3, s. 114-138. ISSN 1212-7817. URL info
 • EIBL, Otto. Koncept tematického vlastnictví, palčivosti témat a agendy setting v politologii. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2007, roč. 14, č. 2, s. 151-169. ISSN 1211-3247. info
 • EIBL, Otto. Poznámka k dynamice konceptu cleavages v 21. století - příklad fenoménu digital divide. Politologický časopis. Brno: MPÚ, 2007, XIV, č. 3, s. 260-269. ISSN 1211-3247. info

9. 6. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.