Mgr. Magda Tesárková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5625
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Magda Tesárková, Ph.D. (dříve Frišaufová)
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova Univerzita
  Joštova 10
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Doktorský titul, Sociální politika a sociální práce
  Název disertační práce: ‘I know what I’m doing’ Agency in Narratives of Women who Have Experience with Long-term Drug Use
  Masarykova Univerzita
  Fakulta sociálních studií
 • 2008: Magisterský titul, Sociální politika a sociální práce
  Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií
 • 2007: Magisterský titul, European Political Sociology
  Název diplomové práce: ´Czech Aid Workers in Afghanistan´
  Dalarna University, Falun, Švédsko
 • 2006: Bakalařský titul, Sociální politika a sociální práce, sociologie
  Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií
Přehled zaměstnání
 • 1/2013 - nyní: Odborná asistentka, Katedra sociální politiky a sociální práce
 • 1/2017 - 12/2018: Magistrát města Brna, Členka Koordinačního týmu pro politiku v oblasti drog a závislostí
 • 9/2015 - 2/2017: Společnost Podané Ruce o.p.s. Sociální pracovnice v poradenské centru pro uživatele drog
 • 9/2014 - 12/2015: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Výzkumnice v projektu Metodika prevence ztráty bydlení v České republice, TAČR
 • 12/2012 - 12/2014: Projektová koordinátorka projektu: Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu, OPLZZ
 • 10/2008 - 12/2010: Společnost Podané Ruce o.p.s. Vedoucí a sociální pracovnice v poradenské centru pro uživatele drog v Blansku
 • 08/2005 - 07/2007: Společnost Podané Ruce o.p.s. Sociální pracovnice v terénním programu pro uživatele drog v Brně
Pedagogická činnost
 • 9/2017 - 6/2018: Absolventka programu Rozvoj pedagogických kompetencí, CERPEK MU
 • 9/2015 - nyní: vyučující v předmětu SPRn 4476 Kritická sociální práce a sociální změna
 • 1/2013 - nyní: vyučující v předmětu SPRn4470 Gender Perspectives in Social Work Practice
 • 02/2010 - nyní: vedoucí magisterských a bakalářských diplomových prací
 • 09/2012 – 01/2013: Asistentka v předmětu prof. Stevena Saxonberga´Gendering Welfare States´
 • 09/2012 – 01/2013: Asistentka v předmětu prof. Stevena Saxonberga: ´Understanding Political, Social and Welfare Attitudes´
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spolupráce s organizací 'Jako Doma'.
  Výzkum ženského bezdomovectví a zkušeností s násilím.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 08/2011-06/2012 visiting researcher, School of Social Work, Lund University, Švédsko
 • 02/2011 – 06/2011 freemover student, Centre for Gender Studies, Lund University, Švédsko
 • 10. 1. 2011 – 29. 5. 2012: Lund University, Lund, SWE
 • 22. 7. 2006 – 28. 8. 2007: Dalarna University, Falun, SWE
Mimouniverzitní aktivity
 • Aktivní členka Platformy pro komplexní přístup k drogám a závislostem
  http://www.zavislostikomplexne.cz/
Ocenění vědeckou komunitou
 • 12/2015: EDIS – FSS, MU - Cena za nejlepší disertační práci
Vybrané publikace
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. Spolupráce s uživatelkami a uživateli drog z pohledu sociální práce. In Konference Sociální práce a drogy, 20. - 21. 4. 2017, Sananim z.ú. 2017. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8. Online knihkupectví Munipress info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. I Know What I'm Doing. Experiences of Women who Use Methamphetamine. Brno: Muni press, 2016, 238 s. Edice EDIS, 15. svazek. ISBN 978-80-210-8315-8. URL info
 • ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Trbola ROBERT, Jan MILOTA, Magda FRIŠAUFOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016, 119 s. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-239-8. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Jitka, Eliška LINDOVSKÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna. Praha: Jako doma - Homelike, o.p.s., 2016, 51 s. ISBN 978-80-905743-3-5. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • ČERNÝ, Jakub, Magda FRIŠAUFOVÁ, Jakub LARISCH, Pavel NEPUSTIL a Markéta SZOTÁKOVÁ. Rodící se diskuze na poli služeb pro osoby užívající návykové látky. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 38-41. ISSN 1213-6204. info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. Research Accounts of Female Drug Use and their Implications for Social Work. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, č. 5, s. 35-45. ISSN 1805-885X. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda. The Female Drug User as a "Victim" or "Villain" and the Implications for Social Work. Social work and society. Essen, Germany: Center for Social Work and Social Policy, 2013, Vol.10, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • FRIŠAUFOVÁ, Magda, Kalivodová RENATA a Nepustil PAVEL. Ženy. In Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013, s. 50-59. Monografie No 19. ISBN 978-80-7440-072-8. info

19. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.