doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

docentka – Katedra politologie


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 22. 12. 2010
Datum ukončení řízení 4. 4. 2011
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof.PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, Filozofická fakutla)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita, Praha, Universitní středisko Plzeň)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D. (Metropolitní univerzita, Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2011
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 9. 2018
Habilitační práce (veřejná část) The Far Right in the Balkans
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Rukopis byl vydán univerzitním tiskem Manchester University Press, zveřejněním publikací ze strany MU by byla porušena licenční práva.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
Prof. Dr. Florian Bieber (Centrum pro studium jihovýchodní Evropy, Univerzita v Grazu)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Darina Malova, CSc. (Filozofická fakulta Komenského univerzity Bratislava)
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Filozofická fakulta Unverzita Palackého v Olomouci)
Prof. Dr. Nemanja Dzuverovič (Fakulta politických věd, Universita Bělehrad)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.