PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

lektor II – Katedra psychologie


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Jméno
Pracoviště
 • Privátní praxe, Kopečná 19, 602 00 Brno, www.psycholog-hytych.cz
 • Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • psycholog, psychoterapeut
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004-2010 postgraduální studium sociální psychologie FSS MU, PsÚ AV ČR, Brno
 • 2001-2004 magisterské studium psychologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 bakalářské studium psychologie a sociologie FSS MU, Brno
 • 1998-2001 psychoterapeutický výcvik v satiterapii
Přehled zaměstnání
 • 2018-2020: člen výzkumného týmu grantového projektu Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: Multicentrická naturalistická studie GA18-08512S
 • 2012-dosud: zakládající člen Centra pro výzkum psychoterapie (http://psych.fss.muni.cz/psychotherapyresearch/cs/)
 • 2011-2015: člen výzkumného týmu grantového projektu GAP407/11/0141 Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
 • 2009-dosud: odborný asistent na katedře psychologie FSS MU
 • 2007-dosud: redaktor časopisu Psychoterapie: Praxe-Inspirace-Konfrontace; od roku 2011 šéfredaktor
 • 2006–2009: psycholog, metodik projektu „Na kraji cesty“, YMCA, Brno
 • 2004-2008: Středisko výchovné péče Help Me, Brno, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-dosud: Internetová poradna (psychologické poradenství), redaktor
 • 2004-2005: Krizové centrum pro matky s dětmi SPONDEA, psycholog, psychoterapeut
 • 2002-2004: výzkum Sociálních reprezentací smrti a tradičních metod psychohygieny na Sri Lance a v Barmě, projekt supervidován prof. PhDr. Ivo Čermákem, Csc.
 • 2001-2002: Občanské sdružení Práh (pečující o dlouhodobě duševně nemocné), psychoterapeut a koordinátor psychoterapeutických služeb, case-manager
Pedagogická činnost
 • Kulturní antropologie (PSY151)
 • Úvod do kvalitativního výzkumu (PSY194)
 • Etika v práci psychologa (PSY534)
 • Metodologie psychologie (PSY 118)
 • Současná psychoterapie (PST410)
 • Psychoterapie s dětmi a dospívajícími (PST449)
 • Psychoterapeutické techniky I. (PST412)
 • Mindfulness in Psychotherapy (PSY545)
 • Psychotherapy: Theory, practise and research (PST453)
 • Duševní hygiena (PSY 146)
Vybrané publikace
 • DOLEŽAL, Petr, Michal ČEVELÍČEK, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH a Lucia UKROPOVÁ. Why did she leave? Development of working alliance in a case of psychotherapy for depression. Research in Psychotherapy : Psychopathology, Process and Outcome. PAGE Press, 2019, roč. 22, č. 2, s. 150-164. ISSN 2239-8031. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4081/ripppo.2019.354. článek - open access info
 • HYTYCH, Roman, Jan ROUBAL, Tomáš ŘIHÁČEK a Michal ČEVELÍČEK. Personal Therapeutic Approach of Gestalt Therapists : Working with Clients Suffering from Medically Unexplained Symptoms. In 5th Joint European & UK SPR Chapters Meeting. 2019. URL info
 • ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Michal ČEVELÍČEK, Roman HYTYCH a David HOLUB. Retrospective client interviewing can inform clinicians' practice and complement routine outcome monitoring. Revista Argentina de Clinica Psicologica. Buenos Aires: Fundacion Aigle, 2018, roč. 27, č. 2, s. 308-320. ISSN 0327-6716. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24205/03276716.2018.1058. URL info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jana VRÁNOVÁ a Jana MÁCHOVÁ. What works, from the therapists’ perspective, in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. In SPR 49th Annual International Meeting, June 27–30, 2018, Amsterdam. 2018. program info
 • ROUBAL, Jan, Tomáš ŘIHÁČEK, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. How Retrospective Client Interviewing Can Inform on Psychotherapists’ Practice. Online. In SPAGNUOLO LOBB, Margherita, Dan BLOOM, Jan ROUBAL, Jelena ZELESKOV DJORIC, Michele CANNAVÒ, Roberta LA ROSA, Silvia TOSI a Valentina PINNA. The Aesthetic of Otherness : meeting at the boundary in a desensitized world. Proceedings. Siracusa (Italy): Istituto di Gestalt HCC Italy, 2018, s. 397-405. ISBN 978-88-98912-08-7. sborník info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Conceptualizations and strategies used by therapists in the treatment of medically unexplained somatic symptoms: A qualitative study. In Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy: The 9th Conference of the European Association for Integrative Psychotherapy. 2018. URL info
 • ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH, Rolf SANDEL a Tomáš ŘIHÁČEK. Four Perspectives on the Change Process in a Single Case Study: Client, Therapist, Outcome-researcher, Process-researcher. In In Society for Psychotherapy Research: European Conference on Psychotherapy Research. 2017.. 2017. info
 • PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH, Tomáš ŘIHÁČEK, Jan ROUBAL a Zbyněk VYBÍRAL. How do trainees choose their first psychotherapy training? The case of training in psychotherapy integration. British Journal of Guidance & Counselling. 2016, roč. 44, č. 5, s. 487-503. ISSN 0306-9885. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1213371. info
 • ROUBAL, Jan, Roman HYTYCH a Rolf SANDELL. A practitioner friendly way to get a research based feedback from the client. In The Aesthetics of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. A joint AAGT and EAGT Gestalt Conference, 22-25.9. 2016, Taormina, Sicily, Italy. 2016. info
 • HYTYCH, Roman, Ivo ČERMÁK a Tomáš ŘIHÁČEK. Případová studie jako vědecká cesta k poznání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015. 2015. Domovská stránka konference info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015. info
 • NELA, Wurmová a Roman HYTYCH. Jak mladí dospělí zvládají úzkostné obtíže bez pomoci odborníka. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2015, roč. 9, č. 3, s. 186-197. ISSN 1802-3983. info
 • SEDLÁKOVÁ, Tatiana a Roman HYTYCH. "Stárnu ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, č. 6, s. 562-577. ISSN 0009-062X. info
 • HYTYCH, Roman a Michal ČEVELÍČEK. Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA. 2014, roč. 20, č. 4, s. 59-60. ISSN 1338-7030. info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983. URL info
 • ČEVELÍČEK, Michal a Roman HYTYCH. Case formulation competency development over three years of training: A close examination of two trainees. In Society for Psychotherapy Research 45th International Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 25-28. 2014. info
 • ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze: Metoda zakotvená teorie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2013. URL info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Romana PLCHOVÁ a Roman HYTYCH. Research of Case Formulation skills and Reflexive Capacity in trainees as parts of Personal Therapeutic Approach. In 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. 2013. info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2013, roč. 57, č. 5, s. 447-460. ISSN 0009-062X. URL info
 • ŘIHÁČEK, Tomáš a Roman HYTYCH. Metoda zakotvené teorie. In Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: MUNI Press, 2013, s. 44-74. ISBN 978-80-210-6382-2. info
 • ČEVELÍČEK, Michal, Roman HYTYCH a Jan ROUBAL. Case formulation as a research and training tool. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012. info
 • FOLTOVÁ, Lucie a Roman HYTYCH. Hra „Na pošťáka“ jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2012, roč. 6, č. 3, s. 192-201. ISSN 1802-3983. info
 • PLCHOVÁ, Romana, Jana KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Ivo ČERMÁK, Michal ČEVELÍČEK a Roman HYTYCH. Reflexivní kapacita: topologie prožívání frekventantů. In Society for Psychotherapy Research: 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters. 2012. info
 • HYTYCH, Roman a Jakub KOUTNÝ. Všímavost v psychoterapii: Výzkum ve světě a v České republice. In 3. mezinárodní psychoterapeutické sympózium. 2011. info
 • HYTYCH, Roman a Romana PLCHOVÁ. Proces nabývání jistoty. In DVACÁTÁ OSMÁ ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE. 2011. info
 • PLCHOVÁ, Romana, Roman HYTYCH a Zbyněk VYBÍRAL. Training in psychotherapy integration (TPI) from the trainee’s perspective before the start of the training. In Society for Psychotherapy Research 41st International Meeting. 2011. info
 • HYTYCH, Roman. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii. In Současná psychoterapie. 1. vydání. Praha: Portál, 2010, s. 584-598. ISBN 978-80-7367-682-7. info
 • HYTYCH, Roman a Petr MACEK. Kulturní a historická specifika utváření sebepojetí a identity dospívajících. In M. Tyrlík, P. Macek., J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 71-96, 25 s. ISBN 978-80-210-5107-2. info
 • TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Estetika prožívání barev a elementů. In PETRJÁNOŠOVÁ, Magda, Radomír MASARYK a Barbara LÁŠTICOVÁ. Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009, s. 217-222. HUMAN COMMUNICATION STUDIES Vol. 10. ISBN 978-80-900981-9-0. info
 • HYTYCH, Roman. HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY. E-psychologie [online]. 2009, roč. 3, č. 2, s. 59-70. ISSN 1802-8853. info
 • HYTYCH, Roman. Všímavost je klíčem pro zvládání smrti. In Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, s. 152-163, 194 s. ISBN 978-80-7414-162-1. info
 • HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. první. Praha: TRITON, 2008, 231 s. Edice Psyché, svazek č. 56. ISBN 978-80-7387-092-8. info
 • HYTYCH, Roman. Hrozby a možnosti přechodů. Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2008, roč. 2, č. 2, s. 79-85. ISSN 1802-3983. info
 • TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. první. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 22-26. ISBN 80-86620-14-X. info
 • HYTYCH, Roman a Lukáš MEZULIÁNEK. Zodpovědné tvoření: psychohygiena pro pedagogy. In ASSENZA, Dora. Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů 2. díl. Olomouc: Centrum inovativního vzdělávání, 2007, s. 206-254. 1. vydání. ISBN 978-80-903654-1-4. info
 • HYTYCH, Roman. Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: IPPP ČR, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 66-71. ISSN 1214-7230. info
 • HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 7, s. 385. ISSN 1212-0383. info
 • HYTYCH, Roman. DOVEDNĚ ZVLÁDNUTÁ PŘÍTOMNOST PŘINÁŠÍ PŘÍJEMNOU BUDOUCNOST: SOCIÁLNÍ REPREZENTACE SMRTI NA SRÍ LANCE U POPULACÍ THERAVÁDOVÝCH MNICHŮ A JEJICH PODPŮRCŮ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2006, roč. 50, č. 3, s. 273-284. ISSN 0009-062X. info
 • HYTYCH, Roman. Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. In MIOVSKÝ, Michal, Ivo ČERMÁK a Vladimír CHRZ. Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 339-351. ISBN 80-244-1159-8. info
 • HYTYCH, Roman. Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby. Konfrontace - časopis pro psychoterapii. Hradec Králové: Konfrontace, 2003, roč. 14, č. 2, s. 98–103. ISSN 0862-8971. info
 • HYTYCH, Roman. Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2002, roč. 46, č. 5, s. 462–471. ISSN 0009-062X. info
 • HYTYCH, Roman. Sociální reprezentace smrti pracovníků onkologického oddělení. 2001, 69 s. info

26. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.