Přijměte srdečné pozvání na 7. mezioborovou konferenci urbánních studií, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. listopadu 2019 na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pod názvem:

Města budoucnosti

Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno‐optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech.

Představy a úvahy o budoucnosti jsou nutnou součástí správy města a plánování jeho rozvoje. Jsou ale přítomny také v individuálních rozhodnutích obyvatel a promítají se, byť ne vždy uvědoměle, i do otázek, které si kladou výzkumníci a výzkumnice měst v badatelské práci. Zajímá nás například, jakou budoucnost si představovali plánovači měst v různých částech světa v minulosti nebo jak se součástí představ o budoucnosti měst stávají lokální historické památky. Zajímá nás, jak budoucnost měst vidí jejich dnešní správci, urbanisté i další aktéři, například s ohledem na měnící se lokální klimatické podmínky, dostupné zdroje energií, ekonomický či politický vývoj, technologické možnosti nebo třeba zastarávající infrastrukturu. Ptáme se, jaké představy o budoucnosti mají obyvatelé měst a jak se jejich očekávání promítají do rozhodnutí o místě bydlení, do dalších životních rozhodnutí i do každodenního jednání. A konečně nás zajímá, jak s představami budoucnosti pracují výzkumníci a výzkumnice a nakolik se – více nebo méně uvědomované – ideje o budoucnosti stávají základem pro zkoumání současných měst, pro volbu výzkumných otázek nebo způsobů interpretace dnešních podob různých měst světa.


Konferenční poplatek činí 600 Kč pro studující a 1500 Kč pro ostatní účastníky a účastnice konference. Platba bude možná od 1. 7. do 14. 11. 2019 prostřednictvím Obchodního centra MU (systém vygeneruje dokument s názvem "smlouva o poskytování vzdělávání" - nelekejte se, prosím, jde skutečně o přihlášku na konferenci). Od 14.11. jsou platby možné na místě po přihlášení emailem: urbanni.konference@gmail.com

Konferenci spolupořádá Sekce urbánní sociologie České sociologické společnosti.


​Praktické informace ke konferenci:

V budově FSS MU je pro připojení k internetu dostupná síť Eduroam, pro přihlášení je nutné mít vlastní účet z vaší domovské instituce. Jestliže účet nemáte, prosíme, obraťte se na nás e-mailem alespoň dva dny před konferencí, zřídíme vám hostovské připojení.

Ubytování v rámci konference neposkytujeme, ale rády vám poradíme s výběrem. Informace od dostupném ubytování a další informace o městě naleznete na stránkách GO TO BRNO.

Catering v rámci akce zahrnuje občerstvení o přestávkách mezi sekcemi a v rámci společenského večera. Obědy si účastníci a účastnice zajišťují sami, zde naleznete seznam restaurací v blízkosti FSS.

Výzva k podávání abstraktů

Finální program s abstrakty


Diskusní panel

Pozvání do úvodního diskusního panelu přijali a svůj pohled na "města budoucnosti" představili:

Dava Vačkářů

Dava Vačkářů

Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe) AV ČR

 

Dava Vačkářů je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) Akademie věd ČR a členkou Laboratoře environmentálních stop Centra pro otázky životního prostředí UK. Ve své badatelské práci se zaměřuje na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí a otázkám důsledků antropogenních přeměn ekosystémů pro různé aspekty kvality života. Dava Vačkářů v diskusi uvede téma globální environmentální krize a města budoucnosti jako řešení. Bude se věnovat roli měst v současné globální krizi a nastíní, v čem města mohou pomoci v transformaci směrem k udržitelnosti.

Martin Lux

Martin Lux

Oddělení socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR

Martin Lux působí jako vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Dlouhodobě se věnuje otázkám vývoje ekonomiky bydlení v mezinárodní perspektivě, hodnocení nástrojů bytové a sociální politiky, a zejména problematice sociálního bydlení.

Milota Sidorová

Milota Sidorová

Metropolitný inštitútu Bratislavy a WPS Prague

Milota Sidorová se věnuje otázkám územního plánování a rozvoji měst s důrazem na férový urbanismus a genderovou rovnost. Věnuje se facilitaci, participativním přístupům v plánování, Byla zakládající členkou mezinárodního urbanistického festivalu – reSITE, spoluzakládala síť WPS Prague (Women Public Space), od roku 2019 působí jako vedoucí oddělení participativního plánování Metropolitného Inštitútu Bratislavy.

Ondřej Mulíček

Ondřej Mulíček

Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Ondřej Mulíček působí na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, specializuje se na humánní a sociální geografii. Dlouhodobě se věnuje otázkám vývoje měst a městských regionů, plánování a teritoriálním politikám na lokální i mezinárodní úrovni, spolupracuje s místní správou a samosprávou při vytváření podkladů pro rozhodování. V rámci diskuse se bude ze svého pohledu geografa věnovat některým problematickým momentů zapojení obyvatel a uživatelů území do procesů územního plánování a otázkám rozdílných měřítek a časoprostorových ukotvení.


Společenský večer

Na úvod neformálního společenského večera ve čtvrtek 21.11. od 18 hodin v Praze v Brně (Husova 18) byly představeny tyto nové publikace:

Bez popisku

Bernard. J. a kol. 2019. Nic se tady neděje. Praha: Sociologické nakladatelství SLON / Sociologický ústav AV ČR.

Bez popisku

Šveda, M. a Šuška, P. (eds.) 2019. Suburbanizácia: Ako sa mení zázemie Bratislavy. Bratislava: Geografický ústav SAV.

Bez popisku

Osman, R. a Pospíšilová, L. (eds.) 2019. Geografie "okrajem": Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum.

Bez popisku

Ferenčuhová, S., Galčanová, L. a Vacková, B. (eds.) 2019. Sociální studia: Viditelná a neviditelná města, 16 (1).


Děkujeme všem za účast na konferenci!

Barbora Vacková, Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU
Lucie Galčanová, Ústav populačních studií FSS MU
Slávka Ferenčuhová, Sociologický ústav AV ČR
Terezie Lokšová, Katedra sociologie FSS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.