Odborné časopisy fakulty

Na Fakultě sociálních studií mají své redakce celostátní i mezinárodní odborné časopisy