Kulturní jako čisté, přírodní jako nečisté? : Přístupy ke zkoumání vztahu Romů ze Spiše k přírodě

Autoři

PELIKÁN Vojtěch

Rok publikování 2012
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V současné antropologii je stále živá debata, nakolik a zda vůbec má smysl oddělovat kategorie příroda a kultura. Pohled do romských osad na středním Slovensku poskytuje v tomto ohledu podnětný empirický materiál. Ukazuje na poměrně výrazné odlišnosti v tamním vnímání přírody i v environmentálních postojích. Příspěvek vychází z autorova terénního výzkumu, který se odehrával v letech 2007–2011 po přibližně tři týdny v celkem šesti osadách obývaných tradičně usedlými Romy. Snaží se zodpovědět otázku po kořenech i charakteru tamního vztahu k přírodě. Konfrontace odborné literatury s výsledky bádání přitom naznačuje, že pro vztah tamních Romů k přírodnímu okolí může být trefná optika vymezování hranic s majoritou i koncept rituální nečistoty. Dosavadní výzkum navíc vybízí k hypotéze, že mezi vztahem Romů k majoritě a k přírodě existují četné podobnosti. Příspěvek diskutuje pohled, že spíše než příroda-kultura mohou být přiléhavější jiná dichotomická označení, a zabývá se i otázkou, za jakých okolností se oba póly prolínají. Kulturně specifické znaky ve vztahu k přírodě studie nachází ve dvou oblastech: ve výrazně nezemědělském charakteru romského životního způsobu, který se vyvíjí v přímé reakci na sedláckou majoritu a ve vymezování hranic mezi rituálně čistým a nečistým, které zrcadlí vztah k přírodě. Cílem je přitom identifikovat klíčové oblasti, kde toto vymezování probíhá, popsat podobu konstrukce symbolických hranic vůči přírodnímu/divokému a zjistit, jaké aspekty tohoto procesu jsou pro spišské Romy specifické.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.