Biologický universalismus Emanuela Hrušky

Autoři

DOSTALÍK Jan ULČÁK Zbyněk

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Architektúra & urbanizmus
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Emanuel Hruška; urban and regional planning theory; history of urbanism; nature protection; natural environment; biological universalism.
Popis Článek připomíná architekta, urbanistu, teoretika územního plánování a vysokoškolského pedagoga Emanuela Hrušku. Nejprve ve stručnosti mapuje jeho život a dílo (upozorňuje i na několik zapomenutých prací), pak sleduje k přírodě šetrné koncepty a ideje v československém urbanismu a územním plánování. Nejdůležitější část je věnována Hruškovu ekologickému přístupu, který nazval ve 40. letech „biologickým universalismem“. Od padesátých let sice toto označení nepoužíval, přesto se základního principu „pracovat s ohledem ke krajině a jejím biologickým mechanismům“ držel po celý život. Pro Emanuela Hrušku byla krajina „živým organismem“, se kterým je člověk spojen a kterého je neoddělitelnou součástí. Krajinu, která je souhrnem přírodního prostředí a všech civilizačních lidských zásahů, ale vnímal i jako domovinu, ve které se spojují hodnoty historicko-kulturní s přírodně-kulturními. Zároveň si uvědomoval, že přírodní prostředí je zdrojem surovin, energií a obecně prostorem pro společenský a ekonomický rozvoj. Jindy vyzdvihoval ozdravný a rekreační aspekt přírodního prostředí. Z ekosystémového hlediska pak vnímal krajinu i jako strukturovaný celek, který je z fyzikálně-biologických příčin nadřazen lidským dílům i samotnému člověku. Přesto byl jeho přístup z hloubi humánní. Ochrana přírody a krajiny pro něj byla samozřejmostí, protože věděl, že ochranou přírody vlastně člověk chrání sám sebe. I proto věřil v socialismus a spravedlivou komunistickou budoucnost, ve které by byla ochrana přírody naprostou samozřejmostí. Emanuel Hruška tak není pouze jedním ze zakladatelů slovenské urbanistické školy, ale patří také mezi nejvýznamnější a nejdéle působících nositele ekologických přístupů v česko-slovenském urbanismu a územním plánování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.