Velikost rodiny – postoje, normy a realita

Logo poskytovatele
Autoři

RABUŠIC Ladislav CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/1803-13
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova reproductive behaviour; fertility ideals; normative family size; actual number of children
Přiložené soubory
Popis Výzkumy poukazují na skutečnost, že konečná plodnost je pod úrovní ideální velikosti rodiny a nižší než fertilitní intence (např. Goldstein - Lutz - Testa, 2003). V tomto článku se autoři zaměřují na vztah mezi názory na velikosti rodiny, ideálním počtem dětí, a skutečným počtem dětí, s využitím dat z výběrového šetření provedené na české populaci ve věku 40-55. První část práce se zabývá problematikou velikosti rodiny z normativního pohledu a představuje tři ukazatele: malá, velká a standardní velikost rodiny. Dále se bude zabývat chtěným počtem děti za ideálních podmínek a skutečným počtem děti. Autoři budou sledovat, zdali a jak jsou tyto dva fenomény provázány. V neposlední řadě práce zkoumá, zda lidé mají jasnou představu o počtu dětí, které chtějí mít, a zdali táto představa je neměnná nebo zda dochází k její proměně, a jak se to cele váže na realizovanou plodnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.