Formulace problémů a definování cílů v komunitním plánování sociálních služeb

Autoři

HORŇÁČEK Josef

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je popis a interpretace rozdílných perspektiv, které zaujímají nejdůležitější aktéři komunitního plánování sociálních služeb v počátečních fázích tvorby programů a politik. Tyto rozdílné perspektivy vedou k rozdílným formulacím praktických potřeb aktérů a tím také k rozdílné identifikaci praktických problémů. Za nejdůležitější aktéry procesu komunitního plánování pokládáme klienty, politiky, úředníky a experty. Zaměříme se na procesy artikulace a selekce jejich zájmů a jejich agregování při stanovení cílů komunitního plánování. Zvláštní pozornost věnujeme rozdílům mezi společenským problémem a výzkumným problémem. V závěru se pokoušíme o syntézu teoretických a praktických poznatků, která by mohla usnadnit orientaci expertů ve struktuře zájmů účastníků komunitního plánování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.