Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech?

Autoři

KŘÍŽ Zdeněk FUČÍK Jakub

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Obrana a strategie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2013/clanky/informacni-revoluce-vojensko-technicka-revoluce-nebo-revoluce-ve-vojenskych-zalezitostech.html#.Us6ZMMnha70
Doi http://dx.doi.org/10.3849/1802-7199.13.2013.02.015-024
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Information Revolution; Military-Technical Revolution; Revolution in Military Affairs; changes in military-strategic dimension; conceptualization.
Popis Tento článek se zabývá problematikou informační revoluce (IR), vojensko-technické revoluce (MTR) a revoluce ve vojenských záležitostech (RMA). Od 80. let minulého století lze identifikovat změny ve vojenskostrategické dimenzi, které jsou ztotožňovány s těmito koncepty. Na druhou stranu jejich podstata je často zaměňována. Cílem tohoto článku je poskytnout podrobnější konceptualizaci IR, MTR a RMA. Prvotně bude analyzován vývoj debaty o těchto konceptech, která poskytuje prvotní náhled na formování a etablování těchto jevů. Následně budou všechny tři koncepty zkoumány z hlediska jejich společných a rozdílných znaků. Identifikace těchto charakteristik by měla napomoci přesnějšímu vzájemnému odlišení IR, MTR a RMA. Článek by měl přispět do debaty o těchto konceptech a napomoci přesnější klasifikaci zkoumaných změn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.