Struktura rodiny a její vliv na načasování a typ prvního koresidenčního svazku.

Autoři

ČAPKOVÁ Klára KREIDL Martin RABUŠIC Ladislav

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek se věnuje vlivu převažující struktury rodiny v dětství na vstup do prvního koresidenčního svazku, tedy vstupu do nesezdaného soužití nebo do manželství. Charakter nesezdaného soužití se mění. Autoři na základě Heuvelineovy a Timberlakeovy typologie nesezdaného soužití tvrdí, že kohabitace se v České republice od devadesátých let dvacátého století posunula od předstupně manželství směrem k fázi v manželském procesu. Kohabitace se stává stále častější součástí partnerské a rodinné dráhy a prodlužuje se i doba, kterou partneři v kohabitaci stráví. Nadto se projevuje klesající stratifikace v selektivitě do kohabitace a mění se i efekt struktury rodiny původu na vstup do prvního koresidenčního svazku. Analýza dat z první vlny Generation and Gender Survey z roku 2005 ukazuje, jakým způsobem se vliv struktury rodiny původu proměňoval v českém kontextu od 60. let 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.