Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations Promoting competition or cooperation? The impact of EU funding on Czech advocacy organizations

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

CÍSAŘ Ondřej NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Democratization
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13510347.2013.869742
Doi http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2013.869742
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova NGOs; European Union; civil society; Czech Republic; democracy promotion;
Popis Jaký dopad má finacování advokačních organizací ze strany Evropské unie? K zodpovězení této otázky se článek zaměřuje na situaci v České republice, kterou lze považovat za ideální případ pro studium nevládních organizací a vlivu, který na ně má zahraniční financování. Článek se opírá o analýzu sociálních sítí a analyzuje dopad zdrojů z EU na kooperační sítě českých advokačních organizací. Článek využívá data z dotazníkového šetření těchto organizací a pokouší se ukázat, zda existuje vztah mezi závislostí advokačních organizací na zdrojích z EU, a mírou jejich spolupráce s dalšími organizacemi. Oproti převažujícím interpretacím, které považují externí financování nevládních organizací za vyvolávající konkurenci mezi nimi, se ukazuje, že čím vyšší je jejich závislost na zdrojích z EU, tím vyšší kooperační kapacitu můžeme u těchto organizací pozorovat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.