Vesmírná politika prizmatem konceptu strategické kultury

Autoři

FUČÍK Jakub SUCHÝ Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vojenské Rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/vesmirna-politika-prizmatem-konceptu-strategicke-kultury
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Civil space programs; military space programs; strategic defence initiative (SDI); outer space; space exploration; space policy; strategic culture.
Popis Článek se zabývá problematikou tvorby a realizace vesmírné politiky. Vesmírné programy jednotlivých států jsou totiž velmi úzce propojeny s rozhodovacími procesy (obecné) státní (veřejné) politiky. Vyvstává proto otázka, které faktory ovlivňují tyto procesy a formulaci vesmírné politiky a též zda jsou tak výjimečné, že se vztahují pouze k určitému (partikulárnímu) státu. Cílem článku je analyzovat jeden z těchto potenciálních faktorů – strategickou kulturu. Její vliv je identifikován prostřednictvím sedmi případových studií vybraných států. Studie sestává ze dvou částí. Nejprve jsou identifikovány relevantní charakteristiky příslušné strategické kultury. Následně je zkoumáno, jak tyto prvky ovlivňují vesmírnou politiku vybraného státu. Článek by měl přispět do debaty o vesmíru jako „dalším“ strategickém prostoru a poukázat na spíše opomíjené příčiny průzkumu vesmíru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.