Role projektů financovaných z Evropského sociálního fondu v české politice zaměstnanosti

Logo poskytovatele
Autoři

HORÁK Pavel

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Úkolem tohoto příspěvku je navázat na několik málo odborných textů, které se zabývají situací české politiky zaměstnanosti a trhu práce po reformách započatých v roce 2010 a zjistit, jaká je role Evropského sociálního fondu v současné české politice zaměstnanosti s ohledem na míru a způsob využívání jím financovaných projektů v České republice a zahraničí. V teoretické části textu se zabýváme tématy evropské strukturální fondy a politika zaměstnanosti v zemích Evropské Unie, využívání projektů financovaných z Evropského sociálního fondu v České republice; a vlivem evropských projektů na způsob administrace a realizace české a zahraniční politiky zaměstnanosti v posledních letech. V empirické části předkládáme klíčové poznatky týkající se procesu tvorby a realizace vybraného lokálního projektu zaměstnanosti zaměřeného na dva typy rizikových skupin nezaměstnaných (zdravotně postižené osoby a osoby starší padesáti let), který byl realizován v průběhu let 2012 až 2014 v jednom z krajů České republiky. V samotném závěru shrnujeme klíčová zjištění a navrhujeme konkrétní doporučení, jak lokální projekty zaměstnanosti financované z evropských peněz v českém prostředí do budoucna zefektivnit a zajistit tím jejich úspěšnou implementaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.