Informace o projektu
Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu ?

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP404/11/0086
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
udržitelná zaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti

Projekt se zabývá s ohledem na probíhající společenské změny vysoce aktuální otázkou nakolik a v jakém směru česká sociální politika sleduje trendy tzv. „modernizace“ sociálního státu politikou vstřícnou zaměstnanosti. Právě tato oblast sociální politiky je obecně chápána v souladu s Lisabonskou agendou jako klíčová s ohledem jak na sociální soudržnost a sociální začleňování, tak na udržitelnost veřejných financí. Vedle zkoumání posunů v cílech a strategiích politiky se projekt zaměří na změny ve ‚formách vládnutí‘ (včetně vlivu Evropské strategie zaměstnanosti a Otevřené metody koordinace). Bude zhodnocen ‚režim trhu práce‘/flexijistoty a vliv probíhajících trendů v politice zaměstnanosti a sociální politice k začleňování na trhu práce a udržitelné zaměstnanosti.
Projekt bude opřen o systematickou analýzu existujících datových zdrojů: dat administrace nezaměstnanosti (OK-práce), Výběrových šetření pracovních sil a databáze SILC. V rámci projektu provedeme survey týkající se forem flexibility a role aktivace a dále rozhovory s experty v dané oblasti (diskursivní analýza) a lokální studie týkající se role a efektů jednotlivých opatření.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.