POSEDLÍ TOUHOU PO DÍTĚTI?

Autoři

RABUŠIC Ladislav CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena BUKVAIOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tato kapitola se zabývá otázkou, zdali i mezi muži existuje něco jako pocit silné touhy po dítěti, který by mohl být spouštěčem reprodukčního chování. Vychází z úvah finské socioložky Ann Rotkirchové, která se začala tímto jevem zabývat jako první. V souladu s jejími výzkumy jsme uskutečnili podobný na reprezentativním vzorku české populace. Naše výsledky jsou do jisté míry překvapivé. Ukazují, že pocit silné touhy po dítěti je poměrně široce rozšířenou emocí nejen v ženské, ale také v mužské části populace. U žen jsme jej v různé intenzitě zaznamenali celkem u 75 % respondentek, mezi muži se k tomuto pocitu doznalo 53 % respondentů. Touha po dítěti se zvyšovala s počtem dětí, které respondenti měli, výrazněji u mužů než u žen. Celkově náš výzkum potvrdil pozorování Rotkirchové, že touha po dítěti je emoce, která je v určité fázi životního cyklu v lidech přítomna a že je jedním z afektivních podnětů reprodukce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.