Manželství, domov a rodičovské dráhy (MADOROD)

Kód projektu
MUNI/A/0914/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

V rámci projektu specifického výzkumu se budeme zabývat čtyřmi důležitými aspekty populačního vývoje v ČR: (a) V kontextu vysoké rozvodovosti v ČR budeme sledovat, jaké efekty mají opakovaná manželství na českých život dětí a tuto situaci budeme komparovat s mezinárodními daty. (b) V kontextu nízké porodnosti se budeme věnovat rodičovským drahám z hlediska proměn v časování rodičovství, v jeho intenzitě a v partnerském kontextu.(c) V kontextu českého populačního stárnutí se budeme zabývat problematikou mužů a jejich rodinnými a sociálními rolemi ve vyšším věku. (d) V kontextu nárůstu počtu jednočlenných domácností v ČR budeme zkoumat fenomén jednočlenných domácností z perspektivy významů, které samostatně žijící lidé přikládají domovu. Metodou bude především statistická sekundární analýza již existujících kvantitativních dat (z reprezentativních výzkumných šetření), ale také vlastní sběr dat kvalitativních. Analyticky budou uplatněny postupy jak kvantitativní, tak kvalitativní. Výstupem projektu budou kapitoly v editovaných monografiích, statě v odborných recenzovaných časopisech a vystoupení na odborných konferencích.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.