Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly

Autoři

ULČÁK Zbyněk

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Text pojednává o zemědělských aktivitách člověka v krajině, které posuzuje z hlediska konceptu trvale udržitelného rozvoje. Jsou studovány možné významy pojmu „udržitelné hospodaření“ hlavně na příkladu vzniku a vývoje současného zemědělství průmyslového charakteru v rozvinutých zemích. Moderní industriální zemědělství je považováno za aktivitu prokazatelně environmentálně i sociálně neudržitelnou. Specifická pozornost je věnována ekologickému zemědělství (pozn. pro překlad – organic agriculture!) nejen jako souboru environmentálně šetrných technologií, ale zejména jako systému zabezpečujícímu mimoprodukční funkce zemědělství včetně kooperace a komunikace různých sociálních skupin. Zemědělství je tak chápáno jako součást všech aktivit člověka v krajině a regionu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.