GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH

Autoři

LAKOMÝ Martin FUČÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V textu jsou využita data za všechny narozené v ČR mezi lety 1993 – 2012 v třídění podle krajů a okresů. Analýzy jsou provedeny dvěma způsoby: 1) v regionálním třídění zkoumáme, zda pod obecnými trendy, které známe z literatury i vlastních výsledků, není skryta prostorová heterogenita (mezi kraji, mezi urbánními centry a ostatním obyvatelstvem). 2) Agregované údaje o atraktivitě krajů, ekonomické situaci v nich a kulturních indikátorech využíváme ke konstrukci regresních modelů s cílem nalézt souvislosti s charakteristikami rodičovských drah.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.