Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ Radka VYBÍHAL Václav VALKOVSKÁ Petra BOUŠA Ondřej

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na deskripci profilu kognitivního výkonu u pacientů s dg. normotenzní hydrocefalus. Neuropsychologické vyšetření bylo realizováno před zavedením ventrikulo-peritoneálního shuntu a následně pak v časových intervalech po 3. a 12. měsících. Komplexní vyšetření zahrnující diagnostiku paměťových schopností (bezprostřední a krátkodobá paměť, pracovní paměť, proces učení), pozornosti (schopnost koncentrace a distribuce pozornosti, rozdělená pozornost), exekutivních funkcí (výkonové psychomotorické tempo, kognitivní flexibilita, verbální fluence, inhibice interferujících impulsů) a konstrukčně praktických schopností umožňuje podrobně zmapovat, ve kterých oblastech a v jakém časovém horizontu dochází ke změnám ve výkonu pacientů. V jednotlivých časových obdobích bylo rovněž mapováno emoční prožívání pacientů. Příspěvek je předběžným sdělením realizovaným na menším vzorku respondentů, zkoumaný soubor je v rámci výzkumu nadále rozšiřován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.