Případová studie jako vědecká cesta k poznání

Logo poskytovatele
Autoři

HYTYCH Roman ČERMÁK Ivo ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V příspěvku zdůrazňujeme, že případová studie je výzkumný design, který je závislý na kontextu. Zjištění získaná v jeho rámci nemají prediktivní hodnotu ve scientistickém slova smyslu. Poznatek vyvozený ze studia případu je kontextuálně konfigurovaný, konkrétní a nesměřuje k univerzální pravdě. Je-li však jednotlivý případ dobře vybrán, pak je možné na jeho základě též zobecňovat. Případová studie neslouží jen ke generování hypotéz, ale i k jejich testování. Případová studie je nástroje verifikace i falzifikace poznání. Případová studie zachycuje jevy v jejich podobě neredukované do abstraktních univerzálií. Zjištění, k němuž lze dospět pomocí případové studie je komplexní a zahrnuje přirozené kontradikce lidského života. Dobrá případová studie vypovídá o našem poznání narativní formou, což chápeme jako nepřirozenější způsob vyjádření naší zkušenosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.