Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce

Autoři

HORA Ondřej SUCHANEC Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Evaluační teorie a praxe
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Active Labour Market Policy; impact evaluation; quasi-experimental design; OKpráce
Popis Evaluace dopadu je spojena s mnoha metodologickými volbami ze strany výzkumníka. Výsledky evaluace jsou pak značně závislé na definici konkrétního evaluačního modelu. Cílem tohoto článku je definovat základní oblasti, principy a postupy hodnocení výsledků a dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti s využitím administrativních dat systému OKpráce. Metodologickým postupem přitom máme na mysli sekvenci voleb a dílčích procedur evaluace, vedoucí k validním výsledkům. Článek se zabývá prezentací postupů, které jsou vhodné pro individualizovaná data OKPráce a opomíjí postupy, které nelze na těchto datech uspokojujícím způsobem využít. Článek uplatňuje perspektivu tzv. částečného ekvilibria, kdy hodnotí dopady programů na jejich účastníky a nikoli na trh práce jako celek. Jádrem je diskuze postupů s ohledem na interní validitu naměřeného dopadu. Jako prostředek pro dodatečné vybalancování předprogramových rozdílů mezi skupinou intervence a kontrolní skupinou diskutuje proces párování, přičemž zmiňuje důležitost zahrnutí faktorů předprogramová perspektiva a historie nezaměstnaných na trhu práce a fáze hospodářského cyklu. Článek uzavírá, že výběr konkrétní techniky analýzy dat závisí na tom, zda chce evaluátor zjistit velikost absolutního nebo relativního rizika, jeho průběh v čase anebo pouze přítomnost nezaměstnaného v registru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.