Metody posuzování kulturní přiměřenosti testů

Autoři

SEIFERT Matěj TOČÍK Jaroslav JELÍNEK Jakub CHADIMOVÁ Lucie

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis V souvislosti s psychodiagnostikou v multikulturním prostředí, např. u dětí z prostředí etnických menšin, je stále aktuálnější otázka, jaké metody mohou autoři diagnostických metod zvolit ve vývoji testů k posouzení jejich kulturní přiměřenosti. Poskytnutí adekvátních informací k využitelnosti a validitě diagnostických metod pro jednotlivé cílové skupiny je jedním z klíčových požadavků Standardů pro pedagogické a psychologické testování (2014), které reprezentují široce akceptované principy dobré praxe ve vývoji diagnostických metod. Smysl, zaměření a cíl studie. Kulturní přiměřenost může být posuzována souborem kvalitativních i kvantitativně založených postupů, které příspěvek ve stručnosti představí. Budou prezentovány nejčastěji využívané metody, včetně některých příkladů ilustrujících výstupy z těchto postupů a posouzení výhod i známých nedostatků jednotlivých řešení. Příspěvek má charakter orientačního přehledu zpracovaného na základě rešerše provedené autory v rámci činnosti Oddělení pro diagnostické a intervenční metody v Národním ústavu pro vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.