Rey-Osterriethova komplexní figura ve vztahu k rozumovému nadání a úrovni matematických schopností u dětí z třetích až pátých ročníků základních škol

Autoři

KRČOVÁ Veronika PORTEŠOVÁ Šárka CÍGLER Hynek

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?from=960&to=960
Obor Psychologie
Klíčová slova Rey Osterrieth complex figure; intellectual giftedness; Developmental Scoring System; mathematical abilities; quantitative scoring; qualitative scoring; specific learning disabilities
Popis Cíle. Cílem studie je prozkoumat vliv rozumového nadání a úrovně matematických schopností na kvantitativní a kvalitativní skóry Rey-Osterriethovy komplexní figury (ROKF). Vedlejším cílem bylo porovnat dva využité skórovací systémy pro ROKF. Výzkumný soubor a metoda. Data byla získána na souboru 156 žáků (71 dívek a 85 chlapců) z třetích až pátých ročníků základních škol, z nichž 49 dětí bylo před započetím výzkumu diagnostikováno jako rozumově nadaných. Všem byl zadán Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (TIM) a Rey-Osterriethova komplexní figura - kopie, okamžitá reprodukce zpaměti a oddálená reprodukce zpaměti po 15 minutách, přičemž postup kresby byl vždy zaznamenáván na videokameru. Statistická analýza. Pro zjištění vlivu rozumového a matematického nadání na skóry ROKF byla použita lineární a ordinální logistická regrese v závislosti na typu závislé proměnné – kvantitativní či kvalitativní skóry ROKF. V modelech byl kontrolován vliv věku a specifických poruch učení. Výsledky. Rozumové nadání i úroveň matematických schopností středně silně souvisely s kvantitativními skóry ROKF. Na základě těchto výsledků doporučujeme při použití ROKF brát ohled na souvislost příslušných skórů s inteligencí. Naopak nedoporučujeme používat ROKF k diagnostice rozumového či matematického nadání vzhledem k malému vysvětlenému rozptylu. Limity studie. Mezi limity studie patří málo jasná obsahová validita Testu pro Identifikaci nadání v Matematice a vysoký výskyt dětí s dvojí výjimečností ve výzkumném souboru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.