Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway

Autoři

SIROVÁTKA Tomáš VÁLKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Editorství odborné knihy
Citace
Popis Hlavním cílem knihy je prozkoumat, do jaké míry jsou slučitelné strategie sociální politiky užívané v Norsku a v České republice v oblasti péče. Kniha se zaměřuje na dvě oblasti sociálních služeb: na péči o děti a na péči o seniory. Strategie aktérů, kteří formují opatření v těchto oblastech, jsou hodnoceny z perspektivy domácností. Autory mj. zajímá, jak se zatížení zaměstnáním a péčí současně odráží v blahobytu rodin a jakým způsobem rodiny tuto dvojí zátěž řeší – zejména v perspektivě genderově diferencovaných strategií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.