Citová vazba a její hierarchie, sociální opora a somatizační tendence dříve nasazených kombatantů

Logo poskytovatele
Autoři

CVRČKOVÁ Aneta LACINOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj E-psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek
Obor Psychologie
Klíčová slova somatization tendencies; post-deployment social support; adult attachment; attachment hierarchy
Přiložené soubory
Popis V poslední době je zvýšen zájem o zkoumání citové vazby a její hierarchie u různých populačních skupin dospělých osob a souvisejících biopsychosociálních aspektech. Cílem této studie je zjistit, jak citová vazba, sociální opora po návratu a dále stresující události na misi predikují výskyt somatizačních tendencí u českých kombatantů. Dalším cílem studie je zjistit, zda se mezi vazbovými osobami kombatantů vyskytují kolegové ze zahraničních misí. Výzkum byl realizován na souboru 71 českých kombatantů, kteří se zúčastnili alespoň jedné zahraniční vojenské mise. Pro sběr dat byly využity metody Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support a The Combat Experience Scale z Deployment Risk and Resilience Inventory, zkrácená verze SCL-90 a metoda WHOTO. Výsledky ukazují, že vazbová úzkostnost a sociální opora po návratu jsou statisticky významnými prediktory somatizačních tendencí. Druhým zjištěním tohoto výzkumu je, že mezi vazbovými osobami kombatantů se dle předpokladu objevují kolegové z mise. Zjištění této studie mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů pro tuto populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.