Informace o projektu
Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (VVvA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-03059S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Emoční a behaviorální well-being adolescentů značnou měrou závisí na jejich vztazích. V období rané až pozdní adolescence podléhá dynamika vztahů s rodiči, vrstevníky a partnery dramatickým změnám. Předkládaný projekt bude sledovat vývojové procesy, které utvářejí vztahovou síť adolescentů a zaměřovat se na vztahové preference, jejich prediktory a konsekvence prostřednictvím dvou inovativních medologických přístupů: modelování dynamických systémů a metody časových řad. Nejdříve bude vytvořen na základě teorie citové vazby a relevantních empirických zjištění konceptuální dynamický model, který umožní vytváření hypotéz týkajících se případných prediktorů, nelineárních vývojových změn, načasování, interakcí a proměnných vývoje adolescentních vztahů. Hypotézy budou testovány na dvouletých časových datových řadách získaných během 24 testování. Protože předchozí studie vztahových preferencí užívaly průřezový design nebo longitudinální data ze dvou časových bodů, představuje užití metody časových řad významný přínos z hlediska skutečně rigorózního ověřování těchto vývojových procesů.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.