Mechanismy psychoterapeutické změny u psychosomatických potíží : Pohled napříč přístupy

Logo poskytovatele
Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš ČEVELÍČEK Michal

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V současnosti existuje již řada psychoterapeutických přístupů explicitně zaměřených na práci s psychosomatickou problematikou. Na základě analýzy dostupné literatury (87 článků, kapitol a knih) jsme nalezli sedm skupin psychoterapeutických přístupů: (1) „klasická“ kognitivně-behaviorální terapie, (2) „třetí vlna“ kognitivně-behaviorálních přístupů, (3) psychoanalytické a psychodynamické přístupy, (4) přístupy interpersonální a přístupy založené na mentalizaci či citové vazbě, (5) humanistické, experienciální a existenciální přístupy, (6) rodinné a systemické terapie a (7) přístupy založené na edukaci (reatribuci). Pomocí kvalitativní analýzy těchto teoretických zdrojů se pokusíme odpovědět na otázku, co mají tyto přístupy společného a zda lze na jejich základě formulovat obecnější mechanismy psychoterapeutické změny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.