Individualizovaně, systemicky, narativně? Hledání dovedností pro psychosomatický přístup v medicíně

Autoři

SKORUNKA David KEŘKOVSKÁ Tereza ŘIHÁČEK Tomáš

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V diskusi o bio-psycho-sociálním modelu a psychosomatické medicíně se čas od času objeví téma podoby pregraduálního a postgraduálního vzdělávání, jež by zvýšilo povědomí o psychosomatickém přístupu v lékařské komunitě a zejména podpořilo jeho realizaci v klinické praxi. V těchto diskusích většinou zůstává stranou otázka dovedností, jež jsou pro praxi psychosomatické medicíny klíčové. Běžně se nejen v této souvislosti diskutuje o komunikačních dovednostech a jejich významu pro zvládání rozmanitých klinických situací. Někteří odborníci zdůrazňují nezbytnost začlenění poznatků z psychologie a psychoterapie, jiní přímo hovoří o psychoterapeutické medicíně. Inspiraci četní odborníci čerpají z psychoterapeutického výzkumu, systemické teorie a také narativní psychologie. Narativní perspektiva kromě psychologie a psychoterapie ovlivnila nakonec i způsob uvažování v medicíně. Tato perspektiva přispěla k větší pozornosti věnované subjektivní zkušenosti nemocného jedince, jedinečné situace rodiny v období nemoci a také nebytnosti individualizovaného přístupu v terapeutické spolupráci. S tím souvisí i otázka předpokladů a dovedností nezbytných pro aplikaci bio-psycho-sociálního modelu a rozvoje psychosomatické medicíny. Mezi zahraničními reprezentanty narativní medicíny je dobře znám pojem tzv. narativní kompetence. V rámci našeho výzkumu jsme se zamýšleli nad tím, zdali jsou pro narativní kompetenci nutné nějaké předpoklady, zdali je možné dovednosti založené na narativní metafoře nějak definovat a zkoumat. Nově jsme formulovali a předběžně definovali pojem tzv. narativní citlivosti, jako předpoklad dalších dovedností, které mohou být v rámci psychosomatického přístupu v medicíně potřebné. K samotnému zkoumání různých aspektů narativní citlivosti jsme oslovili studenty medicíny ve II. a V. ročníku pregraduálního studia. Cílem první fáze výzkumu bylo a) posoudit samotnou existenci a rozmanité projevy tzv. narativní citlivosti; b) posoudit změny narativní citlivosti v průběhu pregraduálního studia medicíny; c) rozpracovat pojem narativní citlivosti včetně rozmanitých faset a projevů. V prezentaci uvedeme detailní průběh této fáze výzkumu a jeho výsledky spolu s dalšími otázkami, jež se týkají vzdělávání budoucích lékařů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.