Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Internetové komentáře jako nástroj interkulturního (rusko-českého) „antidialogu“
Autoři

GAZDA Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Nationalism, Memory & Language Politics
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.2478/jnmlp-2018-0006
Klíčová slova Czech–Russian relationships; intercultural dialog; language aggression; online comments; sociopolitical discourse
Přiložené soubory
Popis Předmětem této studie je obsahová a kvalitativni diskurzivní analýza čtenářských komentářů k ruským překladům českých publicistických textů se společensko-politickou tematikou uveřejňovaných na portálu InoSMI.ru. Při interpretaci sledovaného diskurzu se v duchu etnometodologie, zkoumající formování subjektivních obrazů světa z pozice běžné populace, zaměříme na analýzu verbálních postojů řadových ruských čtenářů politické publicistiky k názorům české veřejnosti na současné Rusko, a následně k českému etniku a České republice obecně. Soustřeďujeme se konkrétně na projevy názorové intolerance a jazykové agrese ze strany rusky mluvících komentátorů vůči autorům kriticky zaměřených českých publicistických textů jako přirozené instinktivní odmítavé reakce na „jinakostní“ až nepřátelské jazykové, kulturní a ideologické projevy. Průzkum je založen na jazykových datech získaných analýzou čtenářských komentářů k celkem 45 ruským překladům českých publicistických textů uveřejněných v době od ledna do srpna 2016 na celkem 12 českých portálech. Pro kvalitativní kritickou analýzu řečového materiálu volíme jako základní sociokognitivní přístup, kde mezi diskurzem a společností funguje dialektický vztah, jehož prostředníkem jsou právě kognitivní struktury (vědění a ideologie). Cílem studie je upozornit na negativní aspekty nesankcionovaného veřejného společensko-politického diskursu, který je v současnosti umožňován a akcelerován technologickými možnostmi celosvětové sítě, a který v situaci faktické informační války spíše než ke skutečnému interkulturnímu dialogu přispívá k šíření negativistických a nepřátelských stanovisek a nálad.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.