Odlišné perspektivy definování a zkoumání konceptu governance v politických vědách a ve veřejné politice

Autoři

HORÁK Pavel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politologická revue
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova governance; government; public administration; public and social reforms; public policy
Přiložené soubory
Popis V tomto příspěvku prezentujeme historii konceptu governance v evropském i mimoevropském kontextu, přičemž klademe zvláštní důraz na perspektivy, které představují nejčastější způsoby, jak bývá tento koncept definován a zkoumán různými autory v politických vědách a ve veřejné politice. Znalost těchto perspektiv umožňuje porozumět a prozkoumat způsoby a okolnosti související s koordinací veřejných a sociálních politik zaměřených na řešení současných společenských problémů a nových sociálních rizik. Představujeme šest odlišných, v odborné literatuře nejčastěji využívaných perspektiv, které zdůrazňují (1) klesající roli vlády, (2) způsob, jakým jsou veřejné a soukromé korporace řízeny a kontrolovány, (3) zavádění nového veřejného managementu, (4) existenci zemí vyznačujicích se více či méně demokratickou vládou, (5) větší zapojení společenských aktérů do řešení sociálních problémů a (6) rostoucí úlohu meziorganizačních a samoorganizujících se sítí aktérů ovlivňujících tvorbu a/nebo realizaci veřejných a sociálních politik. Závěrem shrnujeme klíčová zjištění a stručně navrhujeme konkrétní analytické kroky, které lze použít k operacionalizaci konceptu governance, abychom lépe porozuměli procesům souvisejících s tímto fenoménem, které lze zkoumat ve veřejné politice jako vědecké disciplíně i společenské praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.