Vývoj závazku k celoživotní abstinenci u pacientů během odvykací léčby závislosti na alkoholu : zakotvená teorie

Autoři

ROUCHALOVÁ Klára ROUBAL Jan

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova Alcohol dependency; Apollinaire’s treatment system; alcohol withdrawal treatment; commitment to lifetime abstinence; self-esteem; self-efficacy; empowering; recovery from addicton
Přiložené soubory
Popis Studie přispívá k porozumění terapeutické změně, ke které dochází u pacientů léčících se v odvykací léčbě závislosti na alkoholu dle Skálova modelu. Výzkumnou otázkou je, jak se u pacientů léčících se v 13týdenní režimové odvykací léčbě vyvíjí závazek k celoživotní abstinenci. Výzkumný vzorek tvořilo celkem 27 pacientů podstupujících léčbu na oddělení č.19 v Psychiatrické nemocnici Brno. Získaná data byla analyzována metodou zakotvené teorie. Výsledná teorie je prezentována formou sekvenčního modelu 4 fází, které popisují, jak se proměňuje závazek pacientů k celoživotní abstinenci. Ústředním konceptem je budování sebeúcty, ke kterému dochází primárně na základě vytváření sebedůvěry a získávání pozitivní zpětné vazby. Výzkumná zjištění jsou diskutována s dosavadními poznatky o procesu zotavování se ze závislosti. Závěrem jsou poskytnuty výzkumné a klinické implikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.