Nástroje ruských aktivních opatření ve vybraných zemích EU

Autoři

PAVLÍKOVÁ Miroslava HANZELKA Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politické vedy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.1.108-131
Klíčová slova Active Measures; Hybrid Warfare; Information Warfare; Russia; EU
Přiložené soubory
Popis Vlivové aktivity Ruské federace v zemích Evropské unie jsou předmětem četných studií s pomocí aplikace strategických konceptů, a to od informačních operací až po hybridní válku (např. analýzy NATO STRATCOM COE). Jedním z nich, který má původ již v Sovětském svazu a je v praxi stále aplikován na několik státních aktérů, jsou tzv. active measures , v překladu aktivní opatření. Aktivní opatření (dále jen AO) zahrnují širokou a komplexní škálu aktivit, kam bychom mohli zařadit i výše zmíněné informační operace společně s např. tajnými operacemi nebo akcemi vojenského charakteru. Tento historický koncept poukazuje na komplexnost ruských vlivových aktivit, kdy v sobě spojuje několik technik: politické, vojenské, ekonomické, diplomatické, mediální, ale také činnost zpravodajských služeb nebo cyber operace/aktivity. Na aktuálnost užití konceptu i v dnešní době poukazuje např. jeho užívání v dokumentu Report on Russian Active Measures od americké Sněmovny reprezentantů, kde je diskutováno vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Ač jsou AO velmi komplexní a často bez vymezených hranic, nabízejí se jako vhodný koncept k analýze ruských aktivit v rozličných regionech, neboť Rusko zaujímá k jednotlivým evropským zemím rozdílný přístup. Trendem současných AO je regionalizace, která vyžaduje nebo také umožňuje využívat kulturní a regionální specifika. Následující práce se zaměří na země, které zastupující různé regiony EU, aby mohlo být na tato specifika poukázáno. Cílem studie je tedy analýza ruských AO v různých evropských regionech. Pro analýzu AO v EU byly vybrány tři země, kdy první - Bulharsko, sdílí s Ruskem kulturně-historické vzorce, je mu geograficky blízké a země mezi sebou mají i významné ekonomické vazby. Druhá Itálie bude představovat zemi geograficky vzdálenější bez významnějších historicko-kulturních vazeb. Nakonec bude přidáno Rakousko, jakožto neutrální aktér mezinárodního systému a zároveň zástupce zemí střední Evropy. Důvodem je zahrnutí co nejširšího možného
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.