Nepříznivé účinky psychoterapie ve stacionární léčbě

Logo poskytovatele
Autoři

ŘIHÁČEK Tomáš ČEVELÍČEK Michal POUROVÁ Martina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V oblasti výzkumu psychoterapie se v poslední době věnuje zvýšená pozornost nepříznivým účinkům psychoterapeutických intervencí. Cílem našeho příspěvku je prozkoumat výskyt a souvislostí těchto nepříznivých účinků u klientů skupinové psychoterapie v České republice. Příspěvek vychází z dat probíhajícího výzkumného projektu zaměřeného na účinnost skupinové psychoterapie poskytované v rámci stacionární léčby (GA18-08512S). Na konci léčby je klientům překládán dotazník zjišťující nepříznivé účinky psychoterapie (NEQ-32). V příspěvku představíme průběžné výsledky analýzy, v níž se zaměříme na četnost různých oblastí nepříznivých účinků a jejich vnímanou intenzitu. Dále se zaměříme na souvislost těchto nepříznivých účinků s charakteristikami klientů na začátku léčby (např. výchozí závažnost potíží či demografické ukazatele), charakteristikami terapeutického procesu (např. terapeutická aliance) i výsledky léčby (např. změna depresivity či úzkosti).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.