Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

Logo poskytovatele
Autoři

RABUŠIC Ladislav KUSÁ Zuzana CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena STRAPCOVÁ Katarína

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Editovaná monografie přináší rozbor vývoje hodnot v Česku a na Slovensku v období 1991-2017. Hlavním cílem knihy je zachytit, do jaké míry se modernizace obou společností po r. 1990 a oddělení obou společností v r. 1993 projevilo na odlišném hodnotovém vývoji. Analýza hodnotových trendů je umožněna díky longitudinálnímu sociologickému mezinárodnímu výzkumu European Values Study, jehož je Česko a Slovensko od r. 1991 členem. Kvantitativní data jsou získávána prostřednictvím standardizovaného dotazníku, který umožňuje mezinárodní komparaci. Kniha má kromě úvodu, metodologické kapitoly a závěru celkem 12 kapitol, které jsou organzivány tematicky do čtyř bloků: I Rodina, děti a genderové role; II. Práce, subjektivní blaho a sociální kapitál; III. Náboženství a sociální solidarita; IV Politika, národní identita a migrace. Základní hypotézou knihy je, že v souladu s teorií modernizace bychom měli očekávat, že hodnotové struktury a preference se budou díky homogenizačnímu modernizačnímu trednu v obodobí 1991-2017 postupně sbližovat, byť na počátku sledovaného obodobí by se mohly díky oddlišnému socioekonomickému a kulturnímu základu lišit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.