The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers

Název česky Koncept profesionální identity ve vybraných přístupech ke vzdělávání sociálních pracovníků
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Jitka NAVRÁTIL Pavel

Rok publikování 2021
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Obsah vzdělávání je jedním z nejvíce vášnivě diskutovaných témat v oblasti sociální práce. Význam tohoto tématu je založen na skutečnosti, že obsah vzdělávání má přímou souvislost s identitou sociální práce, která zahrnuje cíle, metody a celkové směřování sociální práce. Tato studie si klade za cíl zodpovědět otázku: „Jaké typy profesní identity jsou vytvářeny školami vzdělávajícími sociální pracovníky v České republice?“ Studie je založena na sekundární analýze dat shromážděných v roce 2010. V této fázi výzkumu jsme se zaměřili na identifikaci vzdělávacích přístupů k sociální práci. Za tímto účelem jsme využili osm dimenzí, které umožňují rozlišovat mezi různými přístupy ke vzdělávání (Ford & Jones 1987; Doel, Shawdon, Morrison 2002; Evans, 1999; Shardlow Doel 1996, 2017; Sheafor, Jenkins, 1982). Vzdělávací přístupy mohou implicitně zahrnovat představy o preferovaných diskurzech a identitách sociální práce. Proto jsme se je v této studii rozhodli analyzovat. Domníváme se, že tato analýza nám pomohla lépe porozumět trendům v profesionalizaci sociální práce v České republice, ale může napomoci objasnit vývojové tendence v oblasti profesionalizace sociální práce také v kontextu střední Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.