Koncepce očekávání jako komplexní evaluační nástroj v sociálních vědách

Autoři

ŘEZÁČ Karel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://socialniprace.cz/article/koncepce-ocekavani-jako-komplexni-evaluacni-nastroj-v-socialnich-vedach/
Klíčová slova anticipation; expectation; expectancy; cognitive expectation; normative expectation; capabilities; valuable life; social science; evaluation
Přiložené soubory
Popis CÍLE: Cílem této teoretické studie je představit koncepci očekávání jako komplexní nástroj sloužící k evaluaci určitého stavu sociální reality v rámci oblasti sociálních věd. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Koncepce je v textu konstruována na základě teoretických východisek v podobě interpretací pojmu očekávání z oblasti vybraných sociálních věd (psychologie, sociologie a sociální práce). METODY: Text je teoretickou studií provedenou na základě metody interpretativní (diskurzivní) analýzy. VÝSLEDKY: Analýza jednak ukazuje paralely v principu diferenciace procesu očekávání napříč vybranými obory sociálních věd, které se zaměřují na různé úrovně fungování člověka ve společnosti, a současně konceptualizuje tento identifikovaný princip do podoby potenciálního evaluačního nástroje. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Uvedená koncepce očekávání jako evaluačního nástroje může sociálním pracovníkům a badatelům z oblasti sociální práce sloužit jako nový způsob hodnocení životní situace klienta na různých úrovních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.