Interpretace očekávání těch druhých sociálními pracovníky

Autoři

MUSIL Libor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www https://socialniprace.cz/article/interpretace-ocekavani-tech-druhych-socialnimi-pracovniky/
Klíčová slova social role; interpretation; personal understanding of expectations; social workers
Přiložené soubory
Popis CÍLE: Stať hledá odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci interpretují očekávání těch druhých v jejich organizačním prostředí? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Odpověď vychází z předpokladu, že výkon očekávání závisí na osobní interpretaci očekávání jejím vykonavatelem. METODY: Odpověď je výsledkem deduktivně-kvalitativně pojaté sekundární analýzy zjištění rozhovorů se 16 sociálními pracovnicemi a dotazníkového šetření 729 sociálních pracovníků. VÝSLEDKY: Oslovení sociální pracovníci chápou očekávání subjektů v organizačním prostředí jako komplikace autonomní práce s klienty nebo zaběhaného provozu služeb. Své reakce na tyto komplikace subjektivně definují jako snahu působit v zájmu klientů na ty druhé nebo jako snahu přizpůsobovat klienty provozu služby. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci akceptují komplikace, které připisují očekáváním těch druhých. Toto zjištění vede autora k doporučení, aby se sociální pracovníci zabývali otázkami, zda vnímají své role v organizaci normativně, nebo interpretativně a jak jejich vnímání vlastních rolí ovlivňuje odbornou svébytnost jejich práce s klienty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.