Can time-inconsistent preferences explain hypothetical biases?

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Mohou časově nekonzistentní preference vysvětlit hypotetické zkreslení?
Autoři

KRČÁL Ondřej PEER Stefanie STANĚK Rostislav

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Economics of Transportation
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212012221000125
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.ecotra.2021.100207
Klíčová slova Valuation of time; Time inconsistency; Present bias; Hypothetical bias; Lab experiment
Přiložené soubory
Popis Zjišťujeme, zda hodnota času (VOT) závisí na tom, kdy jsou měřeny odpovídající preference: s předstihem, těsně před nebo po časovém období, pro které se časové preference vyhodnocují. Zjistili jsme, že VOT je nejvyšší, když je vyvolán těsně před časovým obdobím. Toto je známka toho, že VOT je ovlivňován časově nekonzistentními a konkrétněji preferencemi s present bias. Tvrdíme, že tento výsledek může vysvětlit, proč se časová ohodnocení založená na stated-preference (SP) datech jsou obvykle nižší než ta, která jsou založena na revealed-preference (RP) datech: většina průzkumů používajících RP data hodnotí preference respondentů blízké časovému období, za které jsou měřeny preference, zatímco časové instance, pro které jsou preference hodnoceny v SP průzkumech, mají tendenci být abstraktnější nebo odkazovat na minulá nebo budoucí časová období.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.