Výroční konference České sociologické asociace "sociologické reflexe | sociological reflections"

Autoři

BATISTA Lucie Galčanová FUČÍK Petr HUBATKOVÁ Barbora MILTOVÁ Alena PETROVÁ KAFKOVÁ Marcela POSPĚCH Pavel ŠMÍDOVÁ Iva ŠLESINGEROVÁ Eva NAVRÁTIL Jiří RÉTIOVÁ Alica HADAROVÁ Lenka LOKŠOVÁ Terezie DOSEDĚL Tomáš MILTOVÁ Alena

Rok publikování 2021
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Hlavním tématem tohoto ročníku konference byl různé podoby reflexivity. Ta představuje klasický nástroj sociologického přemýšlení o povaze sociálna i vlastní vědecké praxe. Rádi bychom konferencí vytvořili prostor pro reflexivitu vnitřní – pro vztahování se sociologie k sobě samé. Konference umožní diskusi stavu sociologického myšlení a bádání, představení nejnovějších poznatků, progresivních inovací i slepých uliček. Za stejně důležité považujeme prozkoumávání vlastní pozice sociologie v síti vztahů i pozice sociologického vědění ve veřejné kultuře – reflexivitu vnější. Zabývali jsme se tím, jak sociologie vstupuje do procesů konstrukce společenských problémů, jak se v současnosti formuje vztah akademického sociologického pole k dalším vědeckým disciplínám a jiným polím (ekonomickému, politickému, vzdělávání aj.). Věnovali jsme se roli reflexivity jako teoretického konceptu umožňujícího uchopit charakter moderní subjektivity v kontextu proměňujících se sociálních struktur. Online konference se účastnilo na 150 akademiků a akademiček přímo, dalších téměř 2000 shlédnutí má konferenční program určený veřejnosti v rámci doprovodného Týdne sociologie. Jednacím jazykem konference byla čeština a angličtina.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.