Tradition as a Temporal Chain of Symbolic Constructions : Transmission and Modification of Ambedkarite’s Interpretations of Buddhism in Time and Space

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sociálních studií, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

MENŠÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zaměřuje na šíření tradice navájánového buddhismu a její interpretaci očima mladých buddhistů Ámbédkaritů v Maháráštře. Tradice ve smyslu předávaných hmotných předmětů, kulturních konstrukcí a víry je kontinuitou mezi minulostí a současností a podléhá neustálému procesu modifikace. Ve svém výzkumu analyzuji tento proces modifikace na dnešní mladé generaci buddhistů Ámbédkaritů v Bombaji a jejich interpretaci klíčových aspektů jejich tradice, která tvoří základ identifikace buddhistů jako komunity. Pro vysvětlení tradice v životě buddhistů soustřeďuji svou argumentaci kolem tří významných interpretací: 1) postav Ámbédkara a Buddhy a Ámbédkarových primárních textů o navájánovém buddhismu, 2) historie kastovních krutostí a diskriminace v diskurzu a praxi a 3) historie rezistence a boje za rovná práva. Budu se také zabývat otázkou, jak cirkulace různých typů interpretace navájánové tradice ovlivňuje a formuje kolektivitu buddhistů a zda má vliv na mobilizační strategie komunity. Analýza ukáže, jak sdílení i předávání interpretací praktik, symbolů, fyzických předmětů, institucí a kulturních konstrukcí v čase (z generace na generaci) a prostoru (venkov/město) formuje komunitu a identifikaci sebe sama jako buddhisty, mahara nebo dalita. Analýza vychází z etnografického výzkumu provedeného v Bombaji v univerzitním prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.