Analýza sociálních sítí ve studiu sociálních hnutí

Autoři

NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www article - open access
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2021-1-121
Klíčová slova social network analysis; social movements; protest; collective action
Popis Vztahová perspektiva se ve výzkumu kolektivního jednání prosazuje už několik desetiletí a vnesla sem nové koncepty i teorie. Současně s tím se analýza sociálních sítí stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí analytických nástrojů a technik v sociálních vědách, a to jak kvalitativních tak i kvantitativních. Tato kombinace vedla rovněž k inovacím ve studiích kolektivního jednání. Tento článek se zaměřuje na představení analýzy sociálních sítí ve studiu sociálních hnutí, nabízí přehled jednotlivých způsobů její aplikace a poskytuje základní přehled typů výzkumných problémů, které pomohla artikulovat a řešit. Článek nejprve nabízí přehled teoretického vývoje ve studiu kolektivního jednání a nástupu relační perspektivy. Dále vysvětluje základní logiku a klíčové aspekty analýzy sociálních sítí s ohledem na studium kolektivního jednání. Konečně článek shrnuje nedávné aplikace analýzy sociálních sítí ve studiích sociálních hnutí a politického protestu, a to na třech úrovních: na úrovni individuální, symbolické (kolektivní identita) a organizační.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.